border=  border=
Uluslararası AR-GE Destek Programları

1) AB Horizon 2020 Programı:
Türkiye’de TÜBİTAK tarafından koordinasyonu yürütülen AB Çerçeve Programlar,  Avrupa’da katma değer yaratacak ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlayan Ar-Ge projelerinin desteklendiği bir fon programıdır. AB'nin 2014-2020 yılları arasında yürüteceği yaklaşık 80 Milyar Avro'luk bir bütçeye sahip olan yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 Programı, bilimsel mükemmeliyetçilik, endüstriyel liderlik ve toplumsal sorunlarla mücadele gibi alt program başlıklarından oluşmaktadır.  
Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
  
2) TÜBİTAK Uluslararası İkili Programlar:
Türkiye’nin Bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında diğer ülkelerle gerçekleştirdiği  ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında verilen Ar-Ge proje desteklerini kapsamaktadır.
Programlarla ve ikili uluslararası proje destekleriyle ilgili bilgi için tıklayınız.
 
3)TÜBİTAK Çok taraflı Uluslararası Programlar:
İlgili programlar, Türkiye’nin  COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği),  EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı)  gibi çeşitli Avrupa Bilim ve Araştırma programlarının faaliyetlerine ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katıldığı ve Türk bilim insanlarının ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli bilimsel etkinliklere katılımlarının desteklendiği çok taraflı uluslararası programları kapsamaktadır. 
İlgili programlar konusunda detaylı bilgi için tıklayınız.


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-28 11:54:51