border=  border=
Ulusal Ar-Ge Destek Programları

Ulusal Ar-Ge Destek Programları
1.TÜBİTAK Destekleri:
TÜBİTAK Ulusal Destekleri, bilim, araştırma ve teknoloji alannında üniversite, sanayi ve kamu kurumlarının yararlandığı ulusal Ar-Ge programlarını kapsar.
Desteklerle ilgili bilgi için tıklayınız.
2.Araştırma Altyapıları Destekleri:
Kalkınma Bakanlığı programı, araştırma alt yapı faaliyetleri ile  üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir.
Desteklerle ilgili bilgi için tıklayınız.
 
3.Kalkınma Ajansı Destekleri:
Kalkınma Ajansları, ilgili bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.
Istanbul Kalkınma Ajansı(ISTKA) Destekler ile ilgili bilgi için tıklayınız.


Son Güncellenme Tarihi
2017-03-06 14:13:30