border=  border=
Misyon ve Vizyon

Vizyon

Teknoloji ve Proje Destek Birimi'nin vizyonu,üniversitemizin iç ve dış kaynaklı ulusal ve uluslararası Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ve girişimcilik projeleri hazırlama,uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde ki bilim, araştırma ve teknoloji gelişim sürecine katkılarını arttırmaktır.TPDB, İKÜ içinde AR-GE proje kültürünün yaygınlaştırılması için bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği hedefleyen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımının teşvik edilmesi bilimsel yayın sayısının arttırılması konusunda da öncü rol oynamaktadır.

Misyon

Misyonumuz, üniversitemizin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarını kullanarak proje geliştirmesi konusunda araştırmacılarımıza danışmanlık sağlamak, hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçmesi konusunda araştırmacılarımızla ortak çalışmalarda bulunmak, üniversitemizin iç kaynaklarını kullanarak araştırmacılarımıza bilimsel yayın ve araştırma projeleri geliştirilmesi konusunda destek vermek, Ar-Ge projeleri oluşturulması konusunda yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak, İKÜ içinde proje hazırlanması konusunda farkındalığı arttıracak çeşitli eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, öğrenci projeleri, girişimcilik faaliyetleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-03-06 13:40:57