border=  border=
Büyük Türk Edebiyatı Tarihi

BÜYÜK TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE KADAR TÜRK EDEBİYATININ TARİHİ, TAHLİLİ VE TENKİDİ

Vasfi Mahir Kocatürk

Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Ömür Ceylan

848 sf. / Haziran 2016 (2. Bsk.)

ISBN 978-605-4763-399

Fiyatı: 70 TL

 

Şair, oyun yazarı ve edebiyat araştırmacısı Vasfi Mahir Kocatürk’ün “Büyük Türk Edebiyatı Tarihi” adlı yapıtı tam 46 yıl sonra yeniden okurla buluştu.

Kocatürk, Türk edebiyatını 14. yüzyıla kadar “Orta Asya” ve “Anadolu” başlıkları altında irdelerken bu tarihten sonrasını ise yüzyıllara göre sınıflandırır. Tanzimat’tan günümüze kadar gelen yapıtları ve yazar/şairleri ise Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat (Cumhuriyet Dön.) başlıkları altında tiyatro, şiir, roman ve hikâye türlerine göre ayırır ve yapıt odaklı inceler.  

Kocatürk’ün vefatından 3 yıl sonra, 1964’te basılan bu kapsamlı eser, 2. ve 3. baskıları da yazarın oğlu Prof. Dr. Utkan Kocatürk tarafından yapıldı. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yenilenen bu basımında kitabın 1970’teki 2. baskısı temel alındı.


Son Güncellenme Tarihi
2016-10-13 11:49:37