border=  border=
Kültürel Psikoloji, Kültürler Arası

Kültürel Psikoloji, Kültürler Arası Psikoloji, Yerel Psikoloji
Carl Ratner
Çeviren (translated by): Serra İçellioğlu, Editör: Tülay Bozkurt
xii+172s., 2014, ISBN 978-605-4763-14-6

Kültürel psikoloji, kültürler arası psikoloji ve yerel psikoloji, kültür ve psikoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen temel psikolojik yaklaşım­lardır. Bu üç yaklaşım, göreceli olarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde gelişmişlerdir ve her biri kuramsal ve görgül çalışmaların temellerinin gelişimlerine katkıda bulunmuşlardır. Bu kitap, bu üç yaklaşımın benzerliklerini ve farklılıklarını kıyasla­makta, güçlü ve zayıf taraflarını değerlendirmektedir.
Carl Ratner kültürel psikoloji, kültürler arası psikoloji, yerel psikoloji, makro kültürel psikoloji disiplin ve kavramları bağlamında kültür ve psikoloji arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkiyi araştırma yollarını irdeleyen, uzlaştırıcı; ancak kültürler arası araştırmalarda geçerli olan alışkan­lıkları da sarsacak radikal bir bakış açısı sunuyor.


Son Güncellenme Tarihi
2016-10-13 11:46:30