border=  border=
eLojistik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

 

Küreselleşme sürecinin hız kazandığı ve bu kapsamda da kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arası rekabete dönüşmeye başladığı bu çağda;  Lojistik  sektörü  gelişme gösteren genç ve dinamik sektörlerin başında gelmektedir. 

 

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; Dış Ticaret ve Gümrük, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularına hâkim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek olup, Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olması, analitik düşünce yeteneği, hızlı karar verme ve inisiyatif alabilme yeteneği kazanması, stratejik yönetim bakış açısı ile şirketlerin performanslarına katkı sağlayacak düzeyde gelişmesi hedeflenmektedir. Program dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır.

 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilginin bilgisayar ortamında iletilebilmesi ve paylaşılabilmesi ve multimedyanın sağladığı avantajlar, internet destekli öğretimi mümkün kılmıştır.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak kariyerine güç katmak isteyen, zamandan ve mekandan bağımsız olması sebebiyle tam zamanlı çalışan kişilere Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans yapma olanağı sağlayan bir programdır. Bu sayede Üniversitemizin stratejisine uygun olarak geliştirilen “iş dünyası ile el ele bir eğitim” hedefine ulaşacağı düşünülmektedir.

 

Program Mezunları

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı alınacak seçmeli derslerle biri Dış Ticaret ve Gümrük diğeri  Lojistik ve Tedarik Zinciri olmak üzere iki  Dalda mezun verecektir.

 

Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları Programı

Büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri dış pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla Gümrük Mevzuatı’na uygunluk gösteren ithalat ve ihracat işlemlerini içeren, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli  insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Programı

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektör olmanın yanı sıra taşımacılık, depolama, paketleme, gümrük , dağıtım gibi hizmetlerin entegre bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle son yıllarda hızla artan uygulamalar arasında yer alan Lojistik, iş dünyasının da üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küresel pazarların genişlemesiyle beraber müşterilerle ile kurumsal yapılanmalar da gelişme beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Bu program ; Rekabetin çok yoğun olduğu Lojistik sektörüne yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, sektöre uyum sağlayabilecek nitelikli bir istihdam profili oluşturmayı ve beraberinde akademik anlamda gelişim göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları olan; Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi, Stratejik Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, ve Lojistik Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı vb gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca tüm yönetsel süreçlere hâkim olacak yeterliliğe kavuşurlar. Mezunlar, kendi alanlarında kariyerlerini ve becerilerini ilerletmiş ve ilgili yönetim kademelerinde yükselmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır.

 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olup, YÖK’ün belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde, adaylar programa başvuruda bulunabilirler.

 

Program Ders Planı

1.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/SA/SAD

T/U/L

AKTS

ELOG 1001

Lojistik Yönetimi

Z

3/0/0

6

ELOG 1002

Araştırma Yöntemleri

Z

3/0/0

6

ELOG 1003

İhracat İthalat Yönetimi

Z

3/0/0

6

ELOG 1004

Toplam Kalite Yönetimi

Z

3/0/0

6

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

AKTS Kredi Toplamı

30

 

2.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/SA/SAD

T/U/L

AKTS

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

ELOG XXXX

Seçmeli Alan Dersi

SA

3/0/0

6

 

AKTS Kredi Toplamı

30

 

3. Yarıyıl

 

ELOG 3001              Dönem Projesi                                                             Z                           30

 

 

Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları Dalı

Seçmeli Alan Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Z/SA/SAD

T/U/L

AKTSS

ELOG 0101

Dış Ticaret, Gümrük ve Transit İşlemleri

SA

3/0/0

6

ELOG 0102

Dış Ticaret Mevzuatı

SA

3/0/0

6

ELOG 0103

Gümrük Yönetimi

SA

3/0/0

6

ELOG 0104

Dış Ticarette Teşvik ve Uygulamalar

SA

3/0/0

6

ELOG 0105

Gümrük Rejimleri

SA

3/0/0

6

ELOG 0106

Dış Ticaret Politikası

SA

3/0/0

6

ELOG 0107

Ekonomik Analiz ve Karar Verme

SA

3/0/0

6

ELOG 0108

E-Ticaret

SA

3/0/0

6

ELOG 0109

Küresel Çevre Sorunları ve Dış Ticaret

SA

3/0/0

6

ELOG 0110

Dış Ticaret Kurumları ve İşlevleri

SA

3/0/0

6

ELOG 0111

Dış Ticaretin Vergilendirilmesi

SA

3/0/0

6

ELOG 0112

Uluslararası Ticaret Hukuku

SA

3/0/0

6

ELOG 0113

Stratejik Yönetim

SA

3/0/0

6

ELOG 0114

Uluslararası Lojistik ve Gümrük Yönetimi

SA

3/0/0

6

    

      Lojistik ve Tedarik Zinciri  Dalı

 
      Seçmeli Alan Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Z/SA/SAD

T/U/L

AKTS

ELOG 0201

Tedarik Zinciri Yönetimi

SA

3/0/0

6

ELOG 0202

Uluslararası Ticaret Lojistiği

SA

3/0/0

6

ELOG 0203

Yöneylem Araştırması

SA

3/0/0

6

ELOG 0204

Uluslararası Pazarlama ve Lojistik

SA

3/0/0

6

ELOG 0205

Depo Yönetimi

SA

3/0/0

6

ELOG 0206

Entegre Taşımacılık

SA

3/0/0

6

ELOG 0207

Uluslararası Ticari  Rekabet

SA

3/0/0

6

ELOG 0208

Taşımacılık Türleri

SA

3/0/0

6

ELOG 0209

Ulaştırma Ekonomisi

SA

3/0/0

6

ELOG 0210

Lojistik ve Taşımada Güncel Sorunlar

SA

3/0/0

6

ELOG 0211

Lojistikte ve İnovasyon

SA

3/0/0

6

ELOG 0212

Tehlikeli Madde Lojistiği

SA

3/0/0

6

ELOG 0213

Lojistik Politikaları

SA

3/0/0

6

ELOG 0214

Lojistikte Talep Tahmini

SA

3/0/0

6

ELOG 0215

Lojistik İşelmlerinde Stratejik Yönetim

 

SA

3/0/0

6


Son Güncellenme Tarihi
2016-12-06 10:43:20