border=  border=
TÜRK KÜLTÜRÜ, GELENEKLERİ, İNANIŞLARI

EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI: Bu programda, kültür kavramının kapsamını anladıktan sonra, Orta Asya’dan günümüze, Türk kültürünün, gelenek, görenek, ayin, tören ve inanışlarının kökenlerini, günümüzdeki yapısını, örnekleriyle öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca günümüz Türkiyesinin kültürünün ana hatları, eğitim, sanat, eğlence, hukuk başlıkları altında işlenecektir. 
KATILIMCI PROFİLİ: Türk kültürünün, gelenek, tören, inanışlarının kökenlerini, günümüzdeki yapısını öğrenmek isteyen herkes. 
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ VE EĞİTİMCİLER: Prof. Dr. Muharrem Kaya - m.kaya@iku.edu.tr
EĞİTİM TOPLAM, GÜNLÜK SAATLERİ VE EĞİTİM GÜNLERİ: Toplam 48 Saat, Günlük 2 Saat, Çarşamba Günleri 18:00 – 20:00-Toplam 6 Ay
EĞİTİM BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: 02 Aralık 2015-11 Mayıs 2016 (24 hafta)
EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ: 1000 TL+KDV (%8)
EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Kültür kavramı kapsamına nelerin girdiği, pop kültür, halk kültürü, üst kültür, kitle kültürü, yığın kültürü, alt kültür, üst kültür genel özellikleri örneklerle açıklanacak. Kültür tanımları işlenecek. 
2. hafta: Halk inanışı kavramının açıklanması. Evren, güneş, ay, yıldızlar, evrenin sonu, öte dünya üzerine inanışların neler olduğu belirtildikten sonra bunların eski Türk inançlarıyla, toplumsal yapısıyla bağlarının açıklanması. Bunlarla ilgili mitolojik bilgilerin verilmesi. 
3. hafta: İnsan ve insan vücudu ile ilgili inanışların belirtilmesi. Irk, soy, din, mezhep çeşitlenmeleriyle ilgili inanışlardan örnekler ve bunun arkasında yatan “ötekileştirme” mantığının izah edilmesi. 
4. hafta: Ermiş, dağ, kaya, su kaynağı, göl, ırmak, bitki, hayvan, konut, eski yapı, maden kuyusu ve örenle ilgili inanışlardan örnekler verdikten sonra bu türden inanışların eski Türk inanışlarıyla olan bağlantılarının açıklanması. 
5. hafta: Uğur, bereket, yorum, fal, nazar, ocak, üfürük, efsun, muska ve büyü kavramlarının açıklanması. Büyünün çeşitlerinin ve büyü inanışındaki temel mantığın izah edilmesi. Konuyla ilgili Haberci programının büyüyle ilgili CD’sinin öğrenciye izletilmesi ve gerekli açıklamaların yapılması. Elemterefiş, Anadolu’da Büyü ve İnanışlar adlı sergi kataloğunda resimlerin öğrenciye gösterilerek gerekli açıklamaların yapılması.
6. hafta: Halk takvimi ve halk hekimliği kavramlarının ve bilgisinin açıklanması. Halk hekimliğinde görülen büyüye dayalı inanışların ve uygulamaların eski Türk inançlarıyla olan bağlarının izah edilmesi. 
7. hafta: Geçiş törenlerinin önemi, sosyal işlevleri. Çocuk isteyen ve istemeyen kadınlar, erkekler neler yapar? Doğum sırasında ve sonrasında neler yapılır? Bu uygulamaların temelinde inançlar nelerdir? Umay ve al karısı inanışlarının eski Türk inançlarıyla olan bağlarının açıklanması. 
8. hafta: Çocuğa nelere göre ad verilir? Çocuk görme, diş hediği, çocuğu nazardan koruma ile ilgili uygulama ve inanışların örneklerle anlatılıp gerekli izahlarının yapılması. Bu uygulamaların sosyal dayanışma ve fizyolojik varlığın toplumca kabul edilmesiyle ilgili işlevlerin açıklanması. 
9. hafta: Sünnetin antropolojik ve sosyal açıdan işlevlerinin izahı. Erginleme törenlerinin açıklanması. Sünnet töreninin aşamalarının anlatılması. Okula başlama töreni, amin alayı. 
10. hafta: Evliliğin antropolojik açıdan işlevlerinin açıklanması. Evlilik çeşitleri ve evlilik törenlerinin aşamaları.
11. hafta: Evlenmeyle ilgili ritüel ve büyüsel içerikli işlemlerin örnek verilip açıklanması. Düğün sonrası gelinlik, güveylik töreleri.
12. hafta: Geçiş dönemi töreni olması dolayısıyla gurbete çıkma, askere gitme, hacca gitme ve hacdan dönme ile ilgili inanış ve uygulamaların örneklendirilmesi, sosyal işlevlerinin açıklanması. 
13. hafta: Ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm sonrasında yapılan işlemler, kaçınmalar ve inanışların örnek verilip gerekli izahlarının yapılması. Ağıt geleneğinin temel özellikleri. 
14. hafta: Bayramlar, çeşitleri, törensel yapıları ve bunlarla ilgili inanışlar. Bayramlarla ilgili inanışların antropolojik açıklamalarının yapılması. 
15. hafta: Oyunlar, çeşitleri, sosyal işlevleri. 
16. hafta: Türk mutfak kültürünün temel özellikleri.
17. hafta: Halk resmi. Halk hikâyelerinde, cami ve konak duvarlarında nasıl yer alır? Büyü amacıyla kullanılan halk resimlerinin örnekleri ve özellikleri. 
18. hafta: Halk mimarisi olarak sivil mimariden bahsedilebilir mi? Orta Asya çadırlarının yerleşimi ve yapısı ile Anadolu’daki evlerin benzerlikleri nelerdir? Anadolu evlerinin (Erzurum, Kars, Bingöl, Sivas) karakteristik özellikleri. 
19. hafta: Türkiye’deki halk kültürünün tarihî, coğrafî ve etnik katmanları, örnekleri. 
20. hafta: Kapitalist, sanayi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’deki kültürel yapıda ve folklorik unsurlarda nasıl değişmeler oldu? Popüler kültür, halk kültürü nasıl kullanılıyor? Televizyon dizilerinde, türkü barlarda tüketilen bu kültür ne kadar halk kültürüdür? Üst kültürün halk kültürünü kullanmasında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ideolojik (milliyetçilik), siyasî (parlamenterizmin dayanağı olması itibariyle halk) ve kültürel açıdan halk kültürü niçin ve nasıl kullanılmıştır? Özellikle ressamlardan örnekler göstererek bu konunun izah edilmesi. 1936-1948 arası Yurt Gezileri projesine katılan ressamların eserlerindeki halk kültürü unsurlarının gösterilmesi. Bedri Rahmi, Neşet Günal vs. ressamların tablolarından örnek gösterilir.
21. hafta: Popüler kültür kavramı. Türkiye’de popüler kültür. Edebiyat, sinema, müzik, reklam sektöründen popüler kültür örneklerinin analiz edilmesi. Pop müzik ve arabeskin içerik incelemesi. Futbolun popüler kültürdeki yeri. Günümüz Türkiyesinde eğlence kültürü.
22. hafta: Osmanlı’dan günümüze Türk resim ve heykel kültürü. Gruplar, ürünler, sanat anlayışları. 
23. hafta: Türkiye’de eğitim anlayışının batılılaşma çerçevesinde Osmanlı’dan günümüze geçirdiği değişim. 
24. hafta: Türkiye’de hukuk kültürü.

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:41:52