border=  border=
TÜRK MİTOLOJİSİ

EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI: Bu programda, mitoloji kavramı, Türk mitolojisi, şamanizm hakkında bilgi sahibi olacak; Türk mitolojisindeki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların insan, doğa üzerindeki işlevlerini öğrenmiş; bu mitolojik unsurların Türk halk inançlarında, halk anlatılarında, gündelik hayatımızdaki davranışlarımızda, çağdaş eserlerdeki motiflerde yansımalarını farketmiş olacaksınız. 
Ayrıca mitolojinin bireysel yaşantımızdaki yeri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
KATILIMCI PROFİLİ: Mitoloji ve Türk mitolojisi öğrenmek isteyenler Türk Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Tasarım öğrencileri, çalışanları ve kendi markasını yaratmak isteyen modacılar. 
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ VE EĞİTİMCİLER: Prof. Dr. Muharrem Kaya - m.kaya@iku.edu.tr 
EĞİTİM TOPLAM, GÜNLÜK SAATLERİ VE EĞİTİM GÜNLERİ: Toplam 32 Saat, Günlük 2 Saat, Cumartesi 17:00-19:00-Toplam 4 Ay
EĞİTİM BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: 05 Aralık 2015-19 Mart 2016 (16 hafta)
EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ: 600 TL+KDV(%8)
EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Mitoloji kavramı. Mitin mahiyeti. Mitolojiye bakışlar ve yorumlar. Yaban toplum düşüncesinin temel özellikleri. 
2. hafta: Uygarlık tarihinde toplumların gelişimi, genel özellikleri. Mitolojik anlatıların sınıflandırılması. Yaratılış efsanelerinde teogoni, kozmogoni, antropogoni unsurlarının açıklanması.
3. hafta: Altay Yaradılış Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Ağrıdağı Efsanesi (Yaşar Kemal), Hobbit’teki mitolojik unsurların açıklanması. 
4. hafta: Şamanistik Türk mitolojisinde teogonik yapı. Gökteki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
5. hafta: Yeryüzündeki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
6. hafta: Yeraltındaki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
7. hafta: Şamanistik Türk mitolojisinde kozmogonik yapı. 
8. hafta: Şamanistik mitolojide, gök kavramı, göğün katları, adlandırılması, güneş ve ayla ilgili inançlar, yıldızlar ve burçların adlandırılması, bunlarla ilgili inançlar. 
9. hafta: Türk mitolojisinde dünyanın şekli, dağ ve ağaç.
10. hafta: Türk mitolojisinde su, göl, ırmak. 
11. hafta: Türk mitolojisinde ateş. 
12. hafta: Türk mitolojisinde hayvanlar. 
13. hafta: Türk mitolojisinde antropogonik bilgiler. Bu bilgilerin edebiyattaki izleri. 
14. hafta: Psikanalitik açıdan mit kahramanlarını yorumlayan Freud, Rank, Campbell ve Jung’un düşüncelerinin özetle anlatılması. Bu modellerden birine uygun bir Türk destan kahramanının biyografisinin çözümlenmesi. 
15. hafta: Türk mitolojisinde eskatolojik bilgiler ve bunların edebiyata yansıması. 
16. hafta: Türk mitolojisini oluşturan, yaşatan şamanlar, yetişmeleri, işlevleri, uygulamaları, gelenekleri, eşyalarının sembolik anlamları.

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:41:40