border=  border=
KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ


EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI: Bu programda, mitolojiyi yaratan toplum ve düşünce dünyasının temellerini öğrenecek; bu konudaki antropolojik, sosyolojik, yazınsal ve sanatsal temel terimleri kavrayacak; dünya mitolojisini oluşturan anlatıları, taşıdığı sembolik anlamları öğrenecek; resim, heykel, edebiyat, sinemada mitolojinin etkisini görecek; gündelik hayatınızdaki mitolojik unsurları farkedeceksiniz.  
Ayrıca insanı insan yapan, insanlığın temel değerlerini, sembolik unsurları, insanlık tarihi çerçevesinde göreceksiniz. 
KATILIMCI PROFİLİ: Mitolojiyi, dünya mitolojisini, bu düşüncenin dayandığı toplumsal yapıyı ve inanç dünyasını anlamak, bunların insanlığın kültür, sanat üretimine, gündelik hayata etkilerini öğrenmek isteyenler Güzel Sanatlar, Edebiyat Öğrencileri, Çalışanları ve Markasını Yaratmak İsteyenler
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ VE EĞİTİMCİLER: Prof. Dr. Muharrem Kaya - m.kaya@iku.edu.tr 
EĞİTİM TOPLAM, GÜNLÜK SAATLERİ VE EĞİTİM GÜNLERİ: Toplam 24 Saat, Günlük 2 Saat, Perşembe Günleri 18:00 – 20:00-Toplam 3 Ay
EĞİTİM BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 03 Aralık 2015-18 Şubat 2016 (12 hafta)
EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ: 500 TL+KDV (%8)
EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Mitin, tanımı, içeriği. Mitte köken bilgisi, ebedi zaman döngüsü, kutsal merkezi mekân, halk hekimliği anlayışı üzerine örneklerle bilgi verilir. 
2. hafta: Mite yönelik yorumlar, yaklaşımlar. Paleolitik, neolitik dönemlerin toplum, inanç özellikleri. Mitolojinin temeli olarak avcı-toplayıcı, tarım toplumlarının yapısı, inançları. Mitlerin sınıflandırılması. 
3. hafta: Kozmogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma kozmogonik mitleri. 
4. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya kozmogonik mitleri. Dünya mitlerinde kozmogonik anlayış grupları, kozmogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. 
5. hafta: Teogonik mitler: Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma teogonik mitleri. 
6. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya teogonik mitleri. Dünya mitlerinde teoogonik anlayış grupları, teogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. Dünya mitolojilerinde yaratıcı, ana tanrıçalar, yeryüzü, deniz, gökyüzü, av, doğurganlık, tarım, aşk, ev, kader, savaş, yeraltı tanrıları, düzenbaz tanrılar. 
7. hafta: Antropogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma antropogonik mitleri. 
8. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya antropogonik mitleri. Dünya mitolojilerinin, insanların türedikleri yer, türeme mekânları açısından karşılaştırılması. İnsanın yaratılmasının amaçlarının mitolojilerde karşılaştırılması. Babasız doğum, hayvan, ağaç ata/ana, mağarada doğum örneklerinin yorumlanması. 
9. hafta: Mitolojik kahramanların biyografi kalıbı. Dünya mitolojisinden örneklerle açıklanması, yorumlanması. 
10. hafta: Eskatolojik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma eskatolojik mitleri.
11. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya eskatolojik mitleri. Bu mitlerdeki öteki dünya anlayışının benzerlik ve farklılıklarının yorumlanması. Özellikle Orta Afrika ve Eskimo tanrıları, cennet ve cehennem anlayışlarının karşılaştırılması. 
12. hafta: Mitolojiyi kullanan sanat eserlerinden örnekler. Şiir, roman, sinema örneklerinin çözümlenmesi. (Resim ve heykel örnekleri, konu anlatımları sırasında verildiği için burada ayrıca belirtilmemiştir.)

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:41:14