border= border=
“YARATICI ÇOCUĞUN MEKANI” SERTİFİKA

Programın Amacı
Aile, toplumu oluşturan en küçük birim olup bireyin yetişmesindeki en önemli alt yapıyı oluşturmaktadır. Çocukların yer aldığı ilk toplumsal örgütlenme olan okul da, ailede verilen temeli destekleyici bir rol üstlenmektedir. Bu bakımdan çocuğun seçici, iletişim kurabilen, yenilik arayışı içinde araştırıcı ve yaratıcı birey olabilmesi için yaşadığı mekanlar, üzerinde durulması gereken bir konudur. Buna rağmen en verimli ve yaratıcı zamanında çocuk, ilk deneyimlerini özensiz, hayal gücü ve merak yaratmaktan uzak mekanlarda gerçekleştirmek zorunda bırakılmaktadır. Buradan kaynakla programın amacı; eğitimcilere, okul yöneticilerine, ebeveynlere ve mekan tasarımıyla ilgilenenlere çocuğun yaratıcı faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak mekanların özellikleriyle ilgili bilgileri kazandırmak ve farkındalık yaratmayı sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda çocuğun gelişmesine yönelik, zekasını ve yeteneklerini oluşturabileceği mekanlar ve nesneler sağlanarak yaratıcı entelektüel tarafları güçlendirilebilir. Böylece çocuk kendini ve çevresini sürekli bir keşfetme, meraklanma ve yeni yaratılar durumuna girebilecektir.
Programa Kimler Katılmalı 
Çocukların yaratıcılık düzeylerini arttırmak isteyen; eğitimciler, okul yöneticileri, anne babalar,
mekan tasarımıyla ilgilenenler programa katılabilir.
Eğitim Günü ve Saati:
Program; toplam 6 modül ve 24 saatlik bir sürede, cumartesi ve pazar 09.00-13.00 saatleri arasında 3 haftada gerçekleştirilecektir.
Program İçeriği: 
Modül 1 // (4 saat)

 • Çocuk kimdir?
 • Çocuğun fiziksel, algısal ve toplumsal gelişimi
 • Yaşamda ve mekanda çocuk olmak
 • Uygulama ve sunum

Modül 2 //  (4 saat)

 • Yaratıcılık nedir?
 • Çocuk ve Yaratıcılık
 • Yaratıcılığı destekleyen faktörler nelerdir?
 • Hayalgücü, Oyun, Deneyim 
 • Ailenin yaratıcılığa katkısı
 • Öğreticinin yaratıcılığa katkısı

Modül 3 //  (4 saat)

 • Mekan nedir?
 • Çocukta mekan kavramının gelişimi
 • Çocuk ve mekan ilişkisi
 • Çocukta mekan algısı

Modül 4 //  (4 saat)

 • Çocuğun yaşadığı mekanlar; konut, okul, oyun alanı vb 
 • Çocuk ve konut
 • Çocuk ve odası
 • Çocuk ve okul

Modül 5 //  (4 saat)

 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları düzenleme ilkeleri 
 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları; müzeler, kütüphaneler, sanat merkezleri
 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları örnekleri

Modül 6 //  (4 saat)

 • Uygulama
 • Sunum 
 • Değerlendirme

 


Son Güncellenme Tarihi
2015-11-04 10:52:00