border=  border=
MEKAN / STİL…YARATICI FİKİRLER

Programın Amacı
Mekan tasarımına ilgi duyan kişilere mekanda stil, renk, doku, malzeme, ışık konularıyla ilgili yetkinlikleri, güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmak ve; katılımcıların bilgi, beceri ve davranışsal özelliklerini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır.
Programa Kimler Katılmalı
Program tasarım konusuna ilgili herkese açıktır
Eğitim Günü ve Saati:  Cumartesi 10:00-17:20, Pazar 10:00-17:20
Eğitim 27 Saatttir.
Eğitmenler:
Doç.Dr Banu Manav-Doç.Dr Rana Kutlu-Yrd.Doç.Dr Arzu Eceoğlu
Program İçeriği
Program tasarımda bütüncül yaklaşım içerisinde aşağıda sıralanan parametreler bağlamında yürütülecektir.
•    Mekan Tasarımı
•    Tarihsel Perspektif İçinde Mekan Kavramı
•    Mekan Tasarımını Etkileyen Faktörler
•    Mekan ve Ergonomi
•    Mekanda ışık ve renk
•    Mekanda doku ve malzeme
•    İçmimaride Stiller
•    İçmimaride Güncel Uygulamalar-Analiz
•    Mekan organizasyonu-ana ilkeler
•    Mekan Organizasyonu-Uygulamalar-Analiz


Son Güncellenme Tarihi
2015-11-04 10:53:05