border=  border=
Etkin Zümre Liderliği – Zümre Yönetimi

 

 

Programın Amacı
Zümreler Okulların Çözüm Ortağıdır…
Programa katılan öğretmenler ve yöneticiler yetkinlikler & zümre yönetiminde yeni trendler
konusunda alacakları bilgiler ile okul yaşamında yetkinliklerin ve zümre yönetiminin önemini
kavrayacaklar, okul içerisinde çalışanların ve öğrencilerin yetkinliklerini geliştirici bir yaklaşım
benimseyecekler ve yetkinlik bazlı entegre bir zümre yönetim sistemi tasarımı konusunda
bilgi ve beceri kazanacaklardır.
Programa Kimler Katılabilir?
• Öğretmenler,
• Zümre Başkanları,
• Bölüm Başkanları,
• Yöneticiler
Program İçeriği
1. BÖLÜM – 21. YÜZYILIN ÖĞRETMEN & ZÜMRE YÖNETİCİSİ YETKİNLİKLERİ
“Yetkin zümreler, etkin okullar oluşturur” 
“Yetenek rekabet üstünlüğüdür.”

• 21. Yüzyılın Öğretmen ve Zümre Yöneticisi Yetkinlikleri®
• Temel & Davranışsal Yetkinlikler
• Yönetsel Yetkinlikler
• Genel & Özel Akademik Yetkinlikler
• Zümrelerde Yetkinlik Bazlı Yeni Nesil İş Tanımları®
• Yetkinlik Düzeyleri “Yetkinlik Geliştirlebilirlik Skalası”
• Yetkinlik Matrisi ve Yetkinlik Grubu
-Çalışanların Yönetimi
-İşin Yönetimi
-Müfredatın Yönetimi
-İlişki Yönetimi
-Kişisel Eğilimler
2. BÖLÜM – BÖLÜM VE ZÜMRE TASARIM PRENSİPLERİ “ daha az daha çoktur”,
• Bölüm ve Zümre Nasıl oluşturulur?
• Zümre Kültürü ve Okul İklimi Entegrasyonu Nasıl Sağlanır?
• Bölüm ve Zümre Yönetiminde Yeni Modeller
• Okul Yönetim ve Organizasyonunun Süreç Haritası
• İyi Bir Zümre Modeli & Organizasyonu®
• Zümre Modelleri ®
-Bürokratik Model
-Yatay Model
-Pramid Model
-Entegre Model
• Zümre Bileşenleri & Süreç Haritaları /Yeni Bir Yapı
• Zümrede Müfredat Yönetimi
• Zümrede Yeni Nesil Müfredat Haritaları®
• Zümrede Öğretimsel Stratejilerin Oluşturulması” Farklılaştırılmış öğretim, İstasyon çalışmaları vb.”
• Zümrede Akademik Etkinlik Bankası
• Zümre Politikaları®
• Zümrelerde “eğer” Planları ve İş Planları Nasıl Tasarlanır? ®
• Zümre Misyon- Öğrenme İlkeleri-Amaç- Hedef – Etki Kartları®
• Zümre Yönetiminde Kurumsal Hizalama®
• Zümre Politikalarının; Okul Politikaları, Kalite Yönetim Sistemi ve CIS İle Entegrasyonu
• Zümreler Arası Planlayıcı Model “Geniş Havuz” ®
• Zümreler Arası Sosyal Kontratlar
• Zümreler ve Disiplinler Arası İş Birliğinde Öğrenme Köprüleri ve Müfredat Hizalama®
3. YÜKSEK PERFORMANSLI FARKINDALIK YARATAN ZÜMRE LİDERLERİ
Etki yarat, iz bırak”
• Zümre Liderlik Standartları
• Proaktif Zümre Lideri
• Zümre Liderinin Performans Hazır Bulunuşluğu
• Akademik Öz Boyutlu Çok Seviyeli Liderlik Modeli
• Zümre Liderliğinde “T-HAREKET” & T-GROW MODELİ
• Çağdaş Kişilik Yaklaşımları & Rroller (9 rol)
• Zümre Liderinin Kişiliği & Değerler
• Kişilik ve Yetkinlik Eşleştirmesi
• Zümre Yönetiminde Beş Temel Aksaklık
• Zümre Çalışmasında Yönlendirme
• Zümrelerde geri ve ileri bildirim stratejileri
• Zümre Liderinin Benliğine Liderlik Etmesi
• Verimliliği Engelleyen Davranışlar “ Güç Oyunları” Zümre Çalışanlarını Elden Kaçırmanın Yolları
• Zümre Yöneticisinin Üzerindeki Baskılar
• Baskı ve Çatışma İle Başa Çıkma
• Bir Toplantı veya Sunum Yapma
• Etkin Toplantı ve Zaman Yönetimi
• Hedefinden sapmış bir şök toplantısını yönlendirme
• Zümre toplantısının kalitesini gözden geçirme
• Haftalık Görevleri Önceliklendirme
4. BÖLÜM – ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ PERFORMANSLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE “T-STAR“T-GROW & T-HAREKET MODELLERİ” İLE 
PERFORMANSI DEĞERLİ KILMAK

“Performansı arttırmanın bilinmeyen yolları”
• Zümre’de Öğretimsel Kalitenin Gözden Geçirilmesi
• Bütünsel Sınıf İçi Öğretimsel Kaliteyi Değerlendirme Standart ve Ölçütleri®
• Kanıtlara Dayalı Öğretmen Sınıf İçi Akdemik Gelişim Planlaması, ®
5. BÖLÜM – ZÜMRE GELİŞİM PLANI® “Zümrelerin Yeteneklerini Görünür Kılmak Ustalık İster.”
• Zümre Gelişim Modelinin Arkasındaki Mantık Ne?
• Zümre Veri Pramidi
• Bütünsel Zümre Değerlendirme Standart ve Ölçütleri®
• Zümre Gelişim Planlaması, ®
• Zümrelerde Sürekli Mesleki Gelişimin Yaklaşımları
• Zümrelerde Mesleki Gelişim İhtiyaç Analizi & Değerlendirme Yaklaşımları
• Zümre Mesleki gelişim Haritası®
6. BÖLÜM – ZÜMRE DOKÜMANTASYON KİTİ®
• Zümre Yönetimi El kitabı
• Zümre Dokümantasyon Yapısı
• Zümre Dokümantasyon Haritası
- Ekler

 


Program Koordinatörü ve Eğitmen
Öğr. Gör. Zafer Erkoç
Tel:0212 498 46 67
e-mail: z.erkoc@iku.edu.tr


Program Ücreti: 1 Modül (2 Gün) =2000 TL+KDV

Detaylı Bilgi İçin;

b.alioglu@iku.edu.tr  

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:39:41