border=  border=
Kamu Hukuku Anabilim Dalları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 

Prof.Dr.Dr.h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK b.ozturk@iku.edu.tr

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN d.tezcan@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN o.ozaydin@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT y.saygilar@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER o.sırma@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Efser ERDEN TÜTÜNCÜ e.erden@iku.edu.tr

 

İdare Hukuku Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN d.tezcan@iku.edu.tr

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR*

Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK*

Yard.Doç.Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ m.aytac@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN e.altinok@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN n.bilgin@iku.edu.tr

Arş.Gör. Serkan SEYHAN s.seyhan@iku.edu.tr 

 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU*

Yard.Doç.Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR h.gungor@iku.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Ceren YILDIZ c.yildiz@iku.edu.tr

 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ*

Yard.Doç.Dr. Nazlı Hilal DEMİR nh.demir@iku.edu.tr

Arş. Gör. Ali ERDOĞAN ​a.erdogan@iku.edu.tr

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN d.tezcan@iku.edu.tr

Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR*

Yard.Doç.Dr. Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ t.karacoban@iku.edu.tr

Dr. Yasemin CANGÜLOĞLU y.canguloglu@iku.edu.tr

 

 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Hasan KÖNİ

Arş. Gör. Mustafa Can SATİ m.sati@iku.edu.tr

 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 

Yard. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ o.korkmaz@iku.edu.tr

Arş. Gör. Egemen ESEN egemen.esen@iku.edu.tr

*Yarı zamanlı öğretim üyesi.

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-23 15:09:46