border=  border=
Dersin Amacı

Günümüzde bütün Türk üniversitelerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi, Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okutulan bir derstir.
6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında, tüm eğitim ve öğretim süresince okutulması zorunlu bir ders olması kabul edilmiştir. Üniversitemizde bu dersle ilgili her türlü yükümlülük 2014 Ocak ayında kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Türk inkılâbının ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda dersin hedef ve amaçları için şunlar söylenebilir.

a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin aşmaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek.

 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için sahip olunan değerleri bilme ve koruma bilinci oluşturmak.

 

c) Yaşam boyunca Türk ulusu ve ülkesi ile ilgili karşılaşılacak olumlu ve olumsuz olaylarda doğru algılama gücü ve karar verme yeteneğini geliştirmek.


d) Türk ulusunun yakın geçmişi ve geleceğiyle doğrudan ilgili konularda bilgili ve kültürlü olmak. Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak.

e) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini aydınlatmak ve aydınlatıcı bir birey düzeyine ulaştırmak.


Son Güncellenme Tarihi
2014-06-12 10:55:48