border=  border=
Makaleler ve Kitaplar

Şimşek , H. (2014). Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga: Sosyal Devlet'in ve Yeni Liberalizm'in Öyküsü. Ankara: İmge.

 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin.

 

Şimşek, H. (2013). Toplam Kalite Yönetimi (İkinci baskı). Ankara: Seçkin.

 

Dollar, Y. K., A.T. Tolu, & Doyran, F. (2014) Evaluating A Graduate Program of English Language Teacher Education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Volume 5, Issue 2, April 2014.

 

Doyran, F. (2013). Reflective Journal Writing on the Way to Becoming Teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences.Volume 8, Issue 1 (2013) p.160-168.

 

Doyran, F. & Doyran, M. (2013) Should Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution Course be Compulsory? University Students’ Views and Suggestions. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/3, Winter 2013, p. 163-177, Ankara. Doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4594

 

Doyran, F. & Canca, I (2013). Are they problem learners or students with learning disabilities? What do teachers know about LD? The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS. International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 4, p.371-389, April 2013.Doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1442 

Doyran, F. (2012). Professional Morality: Perceptions of Turkish Teachers. The Business Review Cambridge. December 2012. Volume 20, Number 2, p.73-81. (ISSN number: 1553 – 5827)

Dalgıç, G., Doyran, F. & Vatanartıran, S. (2012). “Ücretli Öğretmenlerin, Katıldıkları Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Deneyimleri.” Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. Yıl 2012, Sayı 11, ss. 39-54. 

Doyran, F. (2009). Student teacher co-operation in syllabus design: a win-win situation. The Teacher Trainer. Winter/November 2009.Vol. 23, No 3. p. 19-21. (Index: British Education Index)

Doyran, F. (2016) Bölüm 9. Eğitim Programının Organizasyonu ve Uygulanması. Program Geliştirme. Oliva,P.F. &  Gordon,W.R.   (Çeviri editörü. Kerem Gündoğdu) Ankara: Pegem Yayınları. (Basımda)

Doyran, F. (2015) “Are We Creating Road blocks or Pathways? Admission Policy in Turkey’s Higher Education Programs”. Chapter in International Perspectives on Higher Education Admission Policy: A Reader. Edited by Dr. Virginia Stead  New York, NY: Peter Lang. ISBN 978-1-4341-2164-7 (Hardcover)   978-1-4331-2163-0 (paperback)

Doyran, F. (2012) Research on Teacher Education and Training. (Editor) (Product Details: Paperback: 343 pages. Publisher: Athens Institude for Education and Research. (April 2012) Language: English. ISBN: 978-960-9549-74-5)

Doyran, F. (2012) Research on Teacher Education and Training: Introduction in Research on Teacher Education and Training (Editor F. Doyran) pp.1-10 (Product Details: Paperback: 343 pages. Publisher: Athens Institude for Education and Research. (April 2012) Language: English. ISBN: 978-960-9549-74-5)

Doyran, F. (2010) The Joy of Learning: Becoming Independent Learners. Chapter in Problems and Prospects in Higher Education. (Edited by Gregory T. Papanikos and NicholasPappas) Published by ATINER. ISBN: 978-960-6672-89-7. (p.235-243)

Doyran, F. (2010) Effects of Verbal and Non-Verbal Teacher Behaviors, Learning and Teaching Styles on Success (Product Details: Paperback: 208 pages Publisher: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. (June 10, 2010) Language: English ISBN-10: 3639263340 ISBN-13: 978-3639263343.

Hacıfazlıoğlu, Ö. & Vatanartıran, S. (2014). Sınıf yönetiminde grup dinamiği ve bütünleşme. Sınıf Yönetimi. (Ed. İ. Çınar) Ankara: Eğiten Kitap (2. Baskı).

Tütüniş, B& Halil Küçükler (2016). “Learner Perceptions of Role in Learning English”. RA Journal of Applied Research.Vol, 2 No:11,pp. 58-762

Tütüniş ,B. & Diran R.G. Chedid. “English Language Teacher Knowledge and the Classroom Practices”.International Journal of Humanities and Social Science Invention. ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org ||Volume 5 Issue 10||October. 2016 || PP.32-36

Tütüniş ,B.,  Küçükali, S. (2014) “The Impact of Creative Writing on Foreign Language  (English) Proficiency Development” International Online Journal of Education and Teaching /ISSN: 2148-225X, Vol 1. No.2 ( 2014).

Tütüniş ,B.. ( 2012) “Grammar in EFL Pedagogy: To be or not to be: Explicit or implicit grammar instruction in EFL” International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 5; March 2012, pp.120-122

Çetinavcı, U.R. & Tütüniş ,B.. ( 2012 ) “Making Use of Poems to Teach English”, The Journal of Language Teaching and Learning, 2012–2, 75-88,

Tütüniş ,B. (2002) Awareness raising on learners’ listening strategies and its impact on the listening performance, ERIC ,8 march 2002

Tütüniş ,B. (2001 ) Use, Usage or Both? Academic Exchange Quarterly, Fall 2001

Tütüniş ,B. (1994) , Writing in the “ Standstill “ Period of EFL Learning, MODERN ENGLISH TEACHER, Vol.4 No:3

Tütüniş ,B. (1993), Spotlight on Turkey, MODERN ENGLISH TEACHER, Vol.2 No:2

Tiryaki, Z.M. & Tütüniş ,B.(2012) “The Role of Extensive Reading on Vocabulary Development” International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics,ELT Research Journal ,2012, 1(4), 209-215 ,ISSN: 2146-9814

Tütüniş ,B.( 1990) “CALL” in the Heart of Darkness : A research into the place of “CALL” in TESOL , ERIC  ED 332  546, FL 019 194

Şenel, E. & Tütüniş, B. ( 2013) “The Washback Effect of Testing on Students’ Learning In EFL Writing Classes” Humanizing Language Teaching, Year 15; Issue 3; June 2013, ISSN 1755-9715

Karaırmak, Ö., Hacıfazlıoğlu, Ö. & Şirin, S. (2014). “Dengeli Bütünleşme–Ayrışma Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” (Validity of balanced integration and differentiation model among disadvantaged adolescents). İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 237-257

 

Susmak, M. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Özellikler. Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (13): 205-226. 

 

Öztabak, M., Özışık, C., Hacıfazlıoğlu, Ö. (2015). Journey of science and culture from Hakkari to Istanbul: Reflections of teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 10 (1), 40-52.

 

Hacıfazlıoğlu, Ö. & Çakmak, E. (2014). Student teachers’ perceptions of bullying at schools. The Antropologist, 18(3): 941-948 . (Indeks: SSCI). 

 

Şirin, Ç., Hacıfazlıoğlu, Ö.  & Şirin (2014) Immigration and academic achievement: The effects of socio cultural and demographic factors. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9 (1), 57-75.

 

Özışık, C. (2014). Identifying Preposition Errors of Turkish EFL Students, International Association of Research in Foreign Language Education and Applied LinguisticsELT Research Journal, 3(2), 59-69, ISSN: 2146-9814

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-11-27 10:16:24