border=  border=
Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal yapılanmaya kalıcı katkıda bulunan, toplumun gelişimi için sosyal sorumluluk üstlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir eğitim merkezi olmak...

İKUSEM 2005 Kasım ayında aktif olarak özellikle İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında hizmet vermeye başlamıştır.Kuruluş amacı ve misyonu gereği;

-Eğitim,
-Danışmanlık,
-Araştırma ve
-Yayın 
alanlarında faaliyet göstermektedir.

İKÜSEM’in eğitimci ve danışman kadrosu, İstanbul Kültür Üniversitesi içinden ve dışından, konusunda uzman, sadece akademik bilgiye değil iş yaşamı tecrübesine de sahip kişilerden oluşmaktadır.Çünkü bizim amacımız katılımcılara eğitim aldıkları konularda iş yaşamında kullanabilecekleri, sorun çözebilecekleri uzmanlık bilgisi kazandırmaktır.Bu nedenle eğitim programlarımızı vaka çalışmaları, oyunlar ve değişik uygulamalarla zenginleştiriyoruz. Programlarımızın içeriğini oluştururken de iş yaşamının beklentilerinden, sorun ve önceliklerinden, çalışanlarda aradıkları niteliklerden yola çıkıyoruz. Özetle kuruluş amacımız hem eğitim alan kişilere ‘istihdam edilebilir’ niteliklerini ve yetkinliklerini artıracak beceriler kazandırmak, hem de iş yaşamının nitelikli personel ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak.

 


Son Güncellenme Tarihi