border=  border=
ERASMUS Öğrenci Not Dönüşüm Tabloları

İstanbul Kültür Üniversitesi ile partner üniversiteleri arasındaki not sistemlerinin eşleştirilmesi hakkındaki 5 Nisan 2012 ve 22 Ocak 2015 tarihli İstanbul Kültür Üniversitesi Senato Kararlarına göre:
 

  1. Giden İKÜ öğrencilerinin ders transferlerinde Tablo 1 'in referans alınmasına,
  2. Gelen uluslararası öğrencilerin aldıkları derslerin notları verilirken, Tablo 2 'nin referans alınmasına,
  3. AKTS not sistemini  kullanmayan ve yerel notlandırma sistemini AKTS not sistemine dönüşüm tablosunu temin etmeyen İKÜ partner üniversiteleri için, üniversite bazında eşleştirme yapılabilmesi amacıyla ilgili bölümlerin ve Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin ortak bir karar önerisi hazırlayarak Senato'nun onayına sunmasına karar verilmiştir.
     

 

Tablo 1. Giden Öğrenciler   Tablo 2. Gelen Öğrenciler

AKTS (ECTS)

NOTU

İKU

NOT KARŞILIĞI

A A
B A-
C B+
D C+
E C
FX F
F F
İKU NOTU

AKTS (ECTS)

NOT KARŞILIĞI

A / A- A
B- / B / B+ B
C- / C / C+ C
D / D+ D
D- E
FD FX
FF F

 


Son Güncellenme Tarihi