border=  border=
Okullarda Öğretmen&Yöneticilerin

OKULLARDA ÖĞRETMEN & YÖNETİCİLERİN MESLEKİ GELİŞİM İHTİYACININ BELİRLENMESİNDE YENİ TRENDLER&UYGULAMALAR®


Okulda ve Zümrede Sürdürülebilir Performans İçin Sürdürülebilir Gelişim
”ETKİSİ VARSA GERÇEKTİR”

Programın Amacı
2016-2017 Eğitim -Öğretim döneminde  öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kuruma özel mesleki gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.
Programa  Kimler Katılabilir?
•    Öğretmenler
•    Okul Yöneticileri
•    Eğitim Koordinatörleri
•    Bölüm/Zümre başkanları
Program  İçeriği
1.    BÖLÜM – ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ
Sağlam bir altyapı, net bir hedef, her boyutta bütünsellik… Ve odağımızda insan...
•    Yetkinlik Çeşitleri
•    Temel Yetkinlikler
•    Yönetsel Yetkinlikler
•    Akademik Yetkinlikler
•    Yetkinlik Düzeyleri
ÇALIŞTAY
 2. BÖLÜM – ZÜMRE VE BÖLÜMLERDE ENERJİ METRE

•    Zümrelerde Öğrenme Çevikliği
•    Zümre Performans Piramidi Yapısı
•    Mesleki Gelişim Enflasyonundan Kurtulmak
•    Zümrelerde Potansiyeli Doğru Anlamak
•    Okulda Mesleki Gelişim Köprüleriyle İş Zekası  Yaratma
3. BÖLÜM – ZÜMRLERDE BÜTÜNLEŞİK ENTEGRE MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ
•    Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları
•    Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
•    Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
•    Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
•    Gerekli Verilerin Tanımlanması
•    Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
•    Verilerin Toplanması
•    Verilerin analiz Edilmesi
•    Raporun Hazırlanması
•    Birebir Görüşme Formu
•    4N Eğitim Takibi
•    Zümre ve Bölüm İklim anketi
•    Zümre ve Bölüm  Kültürü anketi
•    Yönetimsel Sorunlar anketi
•    Öğretmen Gözlem ve Değerlendirme  Sonuçları
•    Performans Değerlendirme Sonuçları
•    Yetkinlik Bazlı İş Tanımları Kontrol Listeleri
•    İlave Sorular
Eğitim İhtiyaçları Analiz Sürecinde Yetenek-Kişisel Değerlendirme Envanteri
ÇALIŞTAY  : EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU
ÇALIŞTAY  : İHTİYAÇ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME İLİŞKİSİ:
 
1-    Etki Konuları = Okulu ve Zümreleri Etkiler
2-    Uygulama Konuları = Sınıfta ve Zümrede Uygulamaları Etkiler
3-    Öğrenme Konuları= Sınıfta Farklılaştırmayı Etkiler
4-    Tatmin Konuları=  Katılımcıyı Etkiler
ÇALIŞTAY: MESLEKİ GELİŞİM HARİTASI & KARNESİ
GENEL DEĞERLENDİRME

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ataköy Kampüsü, Bakırköy
34156 – İstanbul
Tel: (0212) 498 46 67 – 0212 498 47 31
Faks: (0212) 498 45 98

www.iku.edu.tr

Öğretim Görevlisi, Zafer ERKOÇ

GSM:05322381839
e-posta: z.erkoc@iku.edu.tr

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr

b.alioglu@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:39:50