border=  border=
Okullarda Performans Değerlendirme

OKULLARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN OMURGASI, YETKİNLİKLERİN AKADEMİK HEDEFLERE HİZALANMASI®


“ NASIL KEŞFEDİYORUZ?”
“NASIL GELİŞTİRİYORUZ?”

Programın Amacı
Katılımcılar hedef belirleme  “SMART, STAR & RADAR  “  tekniklerine göre yetkinlik bazlı performans değerlendirme konusunda alacakları bilgi, beceri ve tutumlarını performans değerlendirme sürecine transfer ederek, yetkinliklerle entegrasyonu sağlayabileceklerdir. Performans değerlendirme süreçlerine objektif, etkili ve verimli yaklaşarak, değerlendirici hataları konusunda daha proaktif yaklaşım sergileyebileceklerdir.

Programa  Kimler Katılabilir?
• Öğretmenler
• Eğitim uzmanları
• Performans danışmanları
• İnsan kaynakları uzmanları
• Bölüm Yöneticileri.
• Zümre Başkanları
• Akademik Koordinatörler
• Müdür yardımcıları
• Okul Müdürleri

Program Modülleri
 1. MODÜL – OKULLARDA & ZÜMRELERDE YETKİNLİKLER
• Yetkinliklerin önemi
• Yetkinlik Tanımları
• Yetkinlik Çeşitleri
• Başlangıç Yetkinlikleri
• Ayırtedici Yetkinlikler
• Okulda Amaç ve Eylem Yönetimi Kümesi
• Liderlik Kümesi
• İnsan Kaynakları Kümesi
• Astları Yönetme Kümesi
• Diğerlerine Odaklanma Kümesi
ÇALIŞTAY
2. MODÜL – PERFORMAS DEĞERLENDİRME
• Performans, Performans Değerlendirme & Performans Yönetimi
• Okulun Performans Değerlendirme  Politikası
• Okulda Yüksek Performans Kültürü
• Akademik Performansı Ortaya Çıkarmak, Potansiyeli Yaşatmak
• “Performans Değerlendirme, Performans Planlama, Uygulama, Değerlendirme, İzleme ve Gözden Geçirme “ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
• Performans Değerlendirme &  Ölçme Yöntemleri,
• Performans Sisteminin Omurgası;  Yetkinliklerin Akademik Hedeflere Hizalanması
• Performans Değerlendrmede Öğretimsel Stratejilerin Kullanımı
• Kritik Performans Kriterleri,
• Hedef Belirleme Tekniği,
• SMART, T-STAR & RADAR
• Yetkinliklerin Ölçümlenmesi
• Değerlendirici Hataları ve Önlemleri
• Performans Görüşmesi-Geribildirim ve İleri Bildirim Stratejileri
• Performans İyileştirme
• Kişisel Gelişim Planları
• Zümre Gelişim Planları
• Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı & Entegrasyonu (öğretimsel koçluk ve mentorluk)
ÇALIŞTAY
GENEL DEĞERLENDİRME

 Eğitim Süresi: 12 Saat (2 Gün)
Eğitim Ücreti: 1500 TL+KDV 
 

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.


İstanbul Kültür  Üniversitesi
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ataköy Kampüsü, Bakırköy
34156 – İstanbul
Tel: (0212) 498 46 67
Faks: (0212) 498 45 98

www.iku.edu.tr


Öğretim Görevlisi, Zafer ERKOÇ
e-posta: z.erkoc@iku.edu.tr   
 

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr

b.alioglu@iku.edu.tr

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:40:31