border=  border=
Kaynaklar

 

AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları.

 

AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

 

AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.

 

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul:İnkilap Kitabevi.

 

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

 

Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.

 

Bayrav, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları.

 

CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara.

 

CAN, Kaya (1999-2001). Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar. Ankara.

 

CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası.

 

CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları.

 

Çotuksöken, Yusuf(1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları.

 

ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 

DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.

 

Göktürk, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

 

GÜLSEREN, Cemil (2011). El İyisi, İstanbul: Kesit Yayınları

 

Günay, Doğan (2001) : Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual.

 

Günay, Doğan (2002) : Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual.

 

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları.

 

HATİBOĞLU, Vecihe (1974). Türkçenin Ekleri. Ankara: TDK Yayınları.

 

HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

 

KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.

 

KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul:Varlık Yayınları.

 

KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi.

 

KOCAKAPLAN, İsa; ERTEM, Rekin (2011). Ünivesitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, İstanbul: Kesit Yayınları.  

 

KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları.

 

KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim,Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay.

 

LEVENT, Agah Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.

 

MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara:Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar.

 

MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

 

NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İst:Varlık Yayınları.

 

ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık.

 

ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul:Remzi Kitabevi.

 

ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık.

 

Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi  Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs.

 

Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi.

 

ÖZÖN, Nejat (1994). Büyük Dil Kılavuzu.  Arkın Kitabevi, İst.

 

Özünlü, Ünsal (2001): Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multılıngual

 

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

 

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları.

 

TÜRKÇE SÖZLÜK (2011). Ankara: TDK Yayınları.

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-08-21 14:54:05