border=  border=
Ders İçerikleri
 

Türkçe I Ders İçeriği

I. Hafta  

Dil Nedir? Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?
Ana dili, resmi dil, yazı dili, konuşma dili nedir?
Türkçe'nin lehçe, şive ve ağız özellikleri nelerdir?

 II. Hafta  

Yapılarına ve Kökenlerine Göre Diller
Türkçe'nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

 III. Hafta

Yazım kuralları, noktalama işaretleri,  bazı kelime ve eklerin yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı.

 IV. Hafta 

Yazı Türleri

Resmi Yazılar 

*Dilekçe

 V. Hafta

* Rapor
* Özgeçmiş
* Mektup (İş, Resmi, Özel)

 VI. Hafta

Kurgusal Yazılar

* Şiir
* Hikaye

 VII. Hafta

                        ARA SINAV

 VIII. Hafta

     * Roman
     * Tiyatro               

 IX. Hafta

Düşünce ve Bilgi Yazıları

* Fıkra
* Makale
* Bildiri

 X. Hafta

* Eleştiri
* Deneme
* Günlük

 XI. Hafta

* Gezi Yazısı
* Röportaj
* Mülakat
* Sohbet (Söyleşi)

  XII. Hafta

Türkçe'nin Tarihi Gelişimi, Zenginliği, 
Söz Varlığı

XIII. Hafta

Türkçe'de Ses Olayları

 XIV. Hafta

 Dil Kirlenmesi Nedir?
Dil Kirlenmesini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?   

 

                              FİNAL SINAVI

 

 

 

Türkçe II Ders İçeriği

I. Hafta

Kelimede Yapı (Biçim ve Morfem Bilgisi)
a. Türkçe'de Kök ve Ekler
b. Yapım Ekleri

II. Hafta

Çekim Ekleri
a. İsim Çekim Ekleri / İsim Çekimi
b. Fiil Çekim Ekleri / Fiil Çekimi

III. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları I

IV. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları II

V. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları III

VI. Hafta

Türkçe'de Kelime Türleri

a. İsim
b. Sıfat
c. Zarf
ç. Zamir

VII. Hafta

d. Fiil
e. Edat (Bağlaç, Ünlem)

VIII. Hafta

ARA SINAV

IX. Hafta

Sözlü Kompozisyon I
Hazırlıksız Konuşmalar
Konuşurken Yapılan Yanlışlıklar

X. Hafta

Sözlü Kompozisyon II
Hazırlıklı Konuşmalar

XI. Hafta

Anlam Bilim
a. Gerçek Anlam
b. Mecaz Anlam
c. Eş Anlam
ç. Karşıt (Zıt) Anlam
d. Somut Anlam
e. Soyut Anlam

XII. Hafta

f. Eş Sesli Kelimeler
g. İkilemeler
ğ. Deyimler
h. Atasözleri

XIII. Hafta

Cümle Bilgisi
 Cümlenin Öğeleri

XIV. Hafta

 Cümle Çeşitleri

 

FİNAL SINAVI

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-25 14:23:39