border=  border=
Yönergeler

 

1-) Öğrencilerle- Eğitim Öğretim İle İlgili Yönergeler

Burs Yönergesi
Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge 
Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge (2015 Öncesi Girişliler)
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi
Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi
Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
Staj Yönergesi
Yabancı Diller Merkezi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

2) Öğretim ve Yönetim Elemanları İle İlgili Yönergeler

Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi
Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi
Akıngüç Ödülü Yönergesi
Prof. Dr.Dr.hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü Yönergesi

 

3) Örgüt Yapısı İle İlgili Yönergeler

Ar – Ge İşletme Yönergesi
Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi
Eğitim - Öğretim Komisyonu (EKOM) Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Kalite Yönergesi
Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (İKÜ - KAD) Yönergesi
Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi
İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi Yönergesi
İzin ve Görevlendirme Yönergesi
Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yönergesi
Yayın Yönergesi
Yapı Malzemeleri Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yönergesi

Son Güncellenme Tarihi
2017-11-20 17:45:15