border=  border=
Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Misyonu:

Proje Geliştirme Koordinatörlüğü'nün misyonu, üniversitemizin dış destekli ulusal ve uluslararası Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim, araştırma ve teknoloji gelişim sürecine katkılarını arttırmaktır.

Bu kapsamda, Koordinatörlüğümüz üniversitemizin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarını kullanarak proje geliştirme sürecinde araştırmacılarımıza destek sağlamak, hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçmesi konusunda araştırmacılarımızla ortak çalışmalarda bulunmak, Ar-Ge projeleri oluşturulması konusunda yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak, İKÜ içinde proje hazırlanması konusunda farkındalığı arttıracak çeşitli eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme toplantılarını düzenlemektir. Yenilikçi Ar-Ge projelerinin üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitemiz içinde geliştirilmesi konularında da Koordinatörlüğümüz araştırmacılarımza danışmanlık yapmakta ve dış paydaşlarla ortak çalışmalarını sürdürmektedir.


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-10 11:44:07