border=  border=
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

23 Mart 2017 İKÜ-Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Çağrısı 

İKÜ-Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çağrısı 23 Mart 2017 tarihinde açılmıştır.

Kimler Başvurabilir:
Proje ekibinde yer alacak yürütücünün İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanı  ve doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
a) Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişlerinin YÖKSİS formatında ve güncellemiş olması,
b) Başvuru formunda (ARP–Ek.1) yer alan tüm konu başlıklarının içeriklerinin tam olması,
c) Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.)
ç) Eğer gerekli ise “Etik Kurul Onay Belgesi (Bak : TÜBİTAK)”. Etik Kurul Onay Belgesi’nin aslının  son başvuru  tarihine kadar gönderilmesi,
d) Eğer gerekli ise “Yasal/Özel İzin Belgesi (Bak: TÜBİTAK),
e) Eğer başvurulan proje TPDB BAP-K haricinde herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan da destek alacaksa, destek mektubu
gerekmektedir.

Proje Süresi ve Destek Miktarı:
Proje süresi en fazla 12 aydır. Gerektiği taktirde TPDB Komitesinin görüşü alınarak en fazla 6 ay uzatılabilir. Proje başına verilecek destek için üst limit için TPDB Yürütücü Sekreteri ile görüşülebilir.

TPDB-BAP Proje Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-02 11:00:32