border=  border=
Öğrenci Asistanlığı

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalıştırarak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek, iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve kendilerine maddi açıdan destek sağlamak amacıyla öğrencilerimiz burs veya ücret karşılığında Bölümlerimizde ve ÖYKMDB’inde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedir. Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışmalarına ilişkin ilkeler ve koşullar   “İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ”inde ifade edilmektedir.  

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ için tıklayınız.

Başvuru

Bölüm ve Birimlerin öğrenci asistan gereksinimleri Eylül ayı içerisinde üniversitenin web sitesi ile Bölümlerin ilan panolarında öğrencilere duyurulur.

Duyuruda, birimlerde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenci sayısı, işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

Başvurular üniversitenin web sitesindeki “Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci İş Başvuru Formu” doldurularak Genel Sekreterliğe yapılır. İş başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler içerecek şekilde dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak koşullar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen koşullara sahip öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

  1. Üniversitemiz öğrencisi olmak,
  2. Disiplin cezası almamış olmak,
  3. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”ne aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  4. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  5. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma esasları için tıklayınız.

           

                                                                                                


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-06 15:53:06