border=  border=
Akredite Programlar

Akreditasyon, bir dış değerlendirici  kurum tarafından  belirli bir alanda  önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların  yükseköğretim programı tarafından  karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

 

NEDEN AKREDİTASYON?

 

Şeffaflık, tanınma, güven duyma, farkındalık, rekabet, aday öğrenciye veya mevcut öğrenciye daha fazla bilgi sağlamak ve kalite güvencesi için akreditasyon süreçlerine girilmektedir.

 

KAZANIMLAR

 

Ulusal ve uluslararası akademik dünyada lisans programlarının tanınırlığının arttırılması, 
Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmalara ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanın ortaya çıkması,
Üniversitenin yurtiçi ve diğer ülkelerin öğrencileri tarafından daha çok tercih edilen bir üniversite olmasının sağlanması,

Mezunların dünya genelinde  diğer üniversitelerin mezunları ile rekabet etme güçlerinin arttırılmasıdır.

* FEDEK
(Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

AKREDİTE PROGRAMLAR SÜRESİ
Fizik 2012-2017
Matematik-Bilgisayar 2012-2017
Türk Dili ve Edebiyatı 2012-2017
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013-2018
Psikoloji 2013-2018

 

* MİAK
(Mimarlık Akreditasyon Kurulu)

AKREDİTE PROGRAMLAR SÜRESİ
Mimarlık

2010-2013

2014-2020

 

* MÜDEK

(Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

AKREDİTE PROGRAMLAR SÜRESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2014-2016
Elektronik Mühendisliği 2014-2016
Endüstri Mühendisliği 2014-2016
İnşaat Mühendisliği 2014-2016

Son Güncellenme Tarihi
2017-04-25 17:10:37