border=  border=
Hakkımızda

        Türk Dili dersi, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla lisans ve ön lisans programlarının ilk yılında haftada ikişer saat okutulan zorunlu bir derstir. Üniversite öncesi eğitim-öğretim döneminde temel bilimler ana hatlarıyla incelenirken, yüksek öğretimde uzmanlık alanları ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Bu süreçte öğrenilen bilgileri derinlemesine kavrayabilmek için ana dilini iyi bilmek bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversite mezunu bir bireyin geniş bir düşünce ufkuna sahip olması da yine iyi bir dil edinimine bağlıdır.

        Bu bağlamda, Türk Dili Bölümü olarak bu dersle Türkçe’nin temel bilgilerini kavratmak, yazılı ve sözlü ilişkileri sağlam temellere dayandırmak, iş hayatındaki yazışmaları, sunumları ve açıklamaları başarıyla yapma becerisini kazandırmak; okuyan, düşünen, sorgulayan, çözüm üreten bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-25 14:13:50