border=  border=
Hakkımızda

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi  (ATAMER):

İKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu' nun 7. maddesi d (2) bendi uyarınca, Üniversitemiz Senatosunun 16 Eylül 1999 tarihli toplantısında kabul edilerek, kurulmuş ve Bakanlar Kurulu' nun yayınladığı, "21.03.2000" tarih ve "23996" Sayılı "Resmi Gazete" ile kuruluşu ve yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği' nin, Resmi Gazete' de yayınlanarak Yürürlüğe girmesi üzerine üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Giritli merkezin müdürlüğüne atanmış, oluşturulan merkez 1999 - 2000 akademik yılının başından itibaren faaliyete geçere, hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yönelik ve YÖK Başkanlığı'nın 1985 yılında hazırladığı eğitim, yetiştirme ve oryantasyon planını göz önünde tutarak üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile birçok toplantı ve etkinlik düzenlemiştir.

Merkezin amaç ve görevleri şöyle özetlenebilir:

- Bağımsız araştırma projelerinin başlatılmasına önayak olur. Kendi evrak ve doküman birikimini sağlar, konuyla doğrudan ilgili uzman kişilerin yazmış olduğu bir merkez kütüphanesi ve arşiv oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapar. Mevcut kitap bağışlarını arttırmak üzere girişimlerde bulunur.

- Konuyla ilgili söyleşi, konferans ve sempozyumlar düzenlemek üzere konularında uzmanlaşmış ve ses getiren konuşmacıları araştırıp, takip eder ve özellikle ulusal resmi günlerimizde yerleşkelerimizin konferans salonlarında onları ağırlayarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katılımlarıyla entelektüel ortamın üniversitemiz sınırlarında yükselmesine katkıda bulunur.

- Kulüp öğrencileriyle Atatürk İlkelerini daha güçlü benimsetmek ve yaygınlaştırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenler ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde öğrencilerle etkileşim içinde konusunda uzman kişilerin davet edildiği söyleşi ve konferanslar düzenlemede onlara yardımcı ve yol gösterici olur.

- A.D.K. ile ortaklaşa İnkılap Tarihimizde önemli yeri olan bölgelere ve müzelere geziler düzenler.

- Yılın belirli tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitemizin yayınlarında periyodik olmayan konuyla ilgili yazılar yayınlayarak bu yayınların ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmesi suretiyle Atatürkçü Düşünce’nin pekişmesine destek vermektedir.


Son Güncellenme Tarihi
2018-03-13 10:59:01