border=  border=
Başvuru Koşulları

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
  sanatta yeterlik programına başvuracaklar için en az 80 ) puan almaları
  gerekmektedir.

• İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı İngilizce Tezli Programına başvuru için; ALES-Sayısal puan türünden en az 60, YDS'den en az55 puan almaları gerekmektedir.

• Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
  yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
  Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
  Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
  zorunludur.
 

 * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

 * Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların
    lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.

 *Tezsiz Programlarda ALES şartı aranmaz.

           

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
• Adayların başvuru sırasında,

   - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
   - Transkript fotokopisi,
   - ALES Belgesi fotokopisi (Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında aranmaz.),
   - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
   - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
   - Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
   - Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,
   - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
 
KESİN KAYIT
 

• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için diploma ve transkript suretleri, ikametgâh belgesi,
nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
* Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi

 

 

 

Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde 
Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.  
Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametgahı veya adına düzenlenmiş
fatura ( elektrik,telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir. 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-01 15:18:12