border=  border=
Hakkımızda

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini teknoloji ile birlikte toplum yararına kullanabilen, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaratıcı ve çağdaş Mimarlar,  İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek, bu temel amaca eğitim, uygulama, araştırma birlikteliğinde öğrenci odaklı bir eğitim modeli ile ulaşmaktır.

Misyonumuz

Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin temel hedefleri arasında, ulusal ve uluslararası tanınırlık ve yurtdışı ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefe ulaşmak üzere öğrencilerin motivasyonunu arttıran eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte desteklenmiş faaliyetlerin arttırılması, farklı disiplinlerle ortak projeler üretmek, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimar ve içmimarlar yetiştirmek yer almaktadır. Fakültemiz, bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın, uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı, çevreye ve tarihsel değerlere duyarlı çözümler üretebilmeyi, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirmeyi, kaliteli bir fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunacak yeni bilgiler üreterek, gelecek nesillere aktarmayı hedef edinmiştir.

Tarihçemiz

Mimarlık Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde 11.12.1997 tarihinde,  Rektör Prof.Dr.Dr. Önder ÖZTUNALI döneminde, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Okay EROSKAY, Prof.Dr. Hasan KARATAŞ (İTÜ Mimarlık Fakültesi), Prof.Dr. İmre ORHON (İTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof.Dr. Turgut ÖVÜNÇ (YTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof. İrdesel GÖGÜŞ (YTÜ, emekli öğretim üyesi)’ün katılımı ile kurulmuştur. 

Bölüm Başkanlığı görevini, 1997-2002 yılları arasında Prof.Dr. Koray GÖKAN, 2002 yılında Prof.Dr. Turgut UZEL yürütmüştür. 
2003-2011 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU,  Mimarlık Bölümü’nde yeni bir yapılanmaya giderek, akademik kadronun  zenginleştirilmesi,  ders programlarının yeniden yapılandırılması, Mimarlık Bölümü’nün yurtiçi ve yurtdışında tanınırlığının arttırılması gibi konularda köklü değişiklikler yapmıştır.

Bu süreçte, uluslararası düzeydeki eğitim modelleri de incelenerek, Amerika ve Avrupa’da geçerli akreditasyon kuruluşlarının normları, ulusal değerlerimiz ve gereksinimlerimiz göz önüne alınarak değerlendirilmiş, misyonumuza uygun bir eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim programımız Avrupa Transfer Sistemi’ne uygun olarak eşkredilendirilmiş ve 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2004-2005 eğitim- öğretim yılı itibariyle yurtdışındaki modeller de incelenerek, lisansüstü düzeyde yeni bir yapılanmaya gidilmiş, beş farklı yüksek lisans programı oluşturulmuştur.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından Mimarlık Programı 2010 yılında, ‘Üç yıl süre ile’ akredite edilmiştir. 2014 yılı itibariyle, aynı program, 3. Yılda Özelleşmiş 6 Yıllık Akreditasyona hak kazanmıştır. 
 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı bir Mimarlık Doktora Programı açılmış, aynı yıl, Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans eğitim programlarında Bologna kriterlerine uygunluğun sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

23 Ağustos 2011 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan İKÜ Mimarlık Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin karar ile İKÜ Mimarlık Fakültesi kurulmuş, Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, 12 Ocak 2012 tarihinde Mimarlık Fakültesi’ne kurucu Dekan olarak resmen atanmıştır. 26 Haziran 2012 tarihinde Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na resmen atanan Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, halen Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretim programlarında, yurtiçi ve yurtdışı modeller incelenerek lisans ve lisansüstü düzeyde yapılandırılması sürecinde, sırasıyla, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık Bölümü İngilizce Lisans Programı akademik hayatına başlamış, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ile 2809 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür. Bu kararı izleyen süreçte Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 89480013/ 286 sayılı yazısı uyarınca İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün mevcut öğrencileri ve kadrosu ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılması uygun görülmüştür.
 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulmuş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Prof.Dr Mete ÜNÜGÜR’ün kuruculuğunu üstlendiği ve vefatına kadar Bölüm Başkanlığı’nı yürüttüğü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nı, sırasıyla 2004-2006 yılları arasında Prof.Dr. Mustafa DEMİRKAN, 2006-2014 yılları arasında Prof.Dr Zafer ERTÜRK yürütmüştür. Bölümde, 2008 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Ders programları yapılandırılırken, Mimarlık ve Sanat temel alanlarından beslenen, proje odaklı bütüncül bir sistem öneri geliştirilmiştir. 2014 yılında Bölüm Başkanlığı görevini devralan Prof.Dr Gülay USTA, halen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanıdır.  
Lisansüstü düzeyde, 2004 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı altında “İç Mimarlık” ve “Çevre Tasarımı” tezli yüksek lisans programları eğitimi verilmektedir.


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-19 12:45:27