border=  border=
Hakkımızda

Temel bilim alanları doğanın temel işleyiş biçimlerini, toplumların ve bireylerin sosyo-kültürel oluşumunu  ve  tüm bu alanların insan algısında şekillenip yönlendirilmesinde dilin oynadığı rolü anlamayı hedefler. Bu nedenle,  gerek geleceği belirleyecek bireylerin dünya görüşlerini geliştirmek, gerekse diğer disiplinlere altyapı oluşturmak açısından büyük önem taşırlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kurulduğu 1997 yılından bu güne temel bilim alanlarının ana hedeflerini yansıtacak eğitim yapılanması ve her biri kendi alanında ülkemizin en iyileri arasında yer alan yetkin akademik kadrosuyla eğitim vermektedir.

Başarılı öğrencilerimiz için, öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılından itibaren katılabilecekleri çift anadal programlarımız mevcuttur.  Ayrıca, dileyen öğrencilerimiz için  yandal öğrenimi olanağı da bulunmaktadır.

Fakültemiz, Erasmus/Socrates değişim programları çerçevesinde, öğrencilerine uluslararası eğitim-öğretim olanakları da sağlamaktadır. Bunun için her bölümün lisans programlarında yer alan derslerin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemine (ECTS) eşdeğerliliği gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri sırasında, yüksek lisans programlarından ders alarak alan bilgilerini derinleştirme ve lisansüstü çalışmalara hazırlanma olanağına da sahiptirler. Lisans programlarımıza devam eden öğrencilerimiz, bu bağlamda öğrenimlerinin son yılında, bir yüksek lisans programından üç ders alabilirler. Son sınıfta alınan bu dersler yüksek lisans ders yüküne saydırılabilir ve bu durum, üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretimine devam edecek olan mezunlarımıza önemli bir yarar sağlar.

Lisansüstü eğitim-öğretimi çerçevesinde, Matematik-Bilgisayar, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Psikoloji alanlarında Yüksek Lisans programları ve Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında Doktora programı yürütülmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin tüm  mezunları lisansüstü öğretimlerini devam ettirdikleri taktirde temel bilimlere katkıda bulunabilecekleri bir akademik kariyer yapabilecekleri gibi lisans eğitiminde elde ettikleri bilgi ve becerileri formasyon eğitimi ile destekleyerek   ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik veya yükseköğretim kurumlarında Ogr.Gorlık yapabilirler.

Buna ek olarak Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bölümlerinin mezunları kendi alanlarında çok çeşitli mesleklerde başarılı olabilirler.

Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunları bilgi işlem ve planlama departmanlarında,  programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı, bankacılık ve sigortacılık, borsa ve finans, istatistik alanında uzmanlara ihtiyacı duyan firmalarda;

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları sahip oldukları eleştirel düşünme, her türlü metin analizi yapabilme ve hem yazılı hem sözlü olarak etkili İngilizce iletişim becerileri sayesinde çeviri, sanat ve kültür danışmanlığı, tiyatro, basın-yayın, reklamcılık, iletişim ve iş dünyasında farklı sektörlerde;

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları  çeşitli basın-yayın, televizyon, halkla ilişkiler kurumlarında ve yayın evlerinde;

Fizik Bölümü mezunları çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma geliştirme laboratuarlarında, fizik yöntemlerini kullanarak ölçme ve analizin gerekli olduğu her alanda;

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları genetik mühendisliği alanlarında hizmet veren kuruluşlarda, biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin,  tıp, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme, uygulama ve pazarlama alanlarında;

Psikoloji Bölümü mezunları hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, anaokulları, sosyal hizmetler, aile mahkemeleri, iş psikoloğu olarak fabrikalar, insan kaynakları danışmanlık firmaları ve araştırma merkezlerinde çalışma imkanına sahiptir.

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-11-20 13:56:41