border=  border=
Politikamız

İnsan kaynakları politikamız, çalışanlara açık iletişim olanakları sağlayarak onların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, her pozisyonun özelliklerine göre uygun personel profilini oluşturmak ve işe uygun adayları seçmeye yönelik en iyi seçme-yerleştirme sistemlerini kurmak ve işletmek, personele verilmesi öngörülen kurum içi ve dışı en uygun ve çalışana katkısı en yüksek olacak eğitimleri planlamak, adil bir performans değerlendirme uygulaması için idari ve akademik personele yönelik ayrı ayrı sağlam altyapılar kurarak sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, çağdaş, Atatürkçü ve huzurlu bir çalışma ortamında, katılımcı yönetim anlayışı ile karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerin gelişimi için çalışmaktır.


Kısacası, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın ana amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin vizyon, misyon, strateji ve hedefleri ile uyumlu, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejilerini ve hedeflerini oluşturmak ve bunları sürekli geliştirmektir.


Son Güncellenme Tarihi
2017-04-27 18:17:14