border=  border=
Projeler

GPoT Merkezi'nin projelerini görmek için lütfen buraya tıklayınız. 

Suriye’nin Geleceği Projesi

Bu projenin amacı muhtemel bir çözüm sonrasında Suriye’nin geleceğine ilişkin senaryolar üretmektir. IKU-GPoT önderliğinde farklı  ortaklardan oluşan bir konsorsiyum araştırmayı yürütmekte ve diyalog çalıştayları düzenlemektedir. Proje kapsamında geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda Uzman Akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılmış, önümüzdeki aylarda IKU-GPoT önderliğinde yayımlanacak olan yazı dizisi ve rapor için geri bildirimde bulunmuşlardır. Projenin fonu AB tarafından sağlanmakta ve üyesi olduğumuz EUROMESCO aracılığıyla aktarılmaktadır.
Projede yer alan diğer partnerler:
Arab Reform Initiative 
European Institute for Security Studies (Belçika)
Barcelona Centre for Internatıonal Affairs (İspanya) 

İnsan güvenliği (human security) yaklaşımıyla Filistin, Mısır ve Irak’ta şiddet içeren aşırılıkla mücadele

Şiddet içeren aşırılığı (violent extremism) önlemek için GPoT Center ve Hollanda, Filistin, Irak ve Mısır’da bulunan bir dizi kurumun ortaklığıyla insan güvenliğini odağına alan bir çalışma başlatmışlardır. 2016 yılının Eylül ayında başlamış olan bu çalışma toplam üç yıl sürecek bir araştırmadan ibarettir. Araştırma yöntemlerinin ve kavramsal çerçevesinin tartışılacağı projenin ilk toplantısı, 6-8 Eylül 2016 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında şiddet içeren aşırıcılığın nedenleri ve sonuçları üzerine çalışmalar yürütülecek olup, aynı zamanda Irak, Filistin ve Mısır’da insan güvenliği odaklı kapasite geliştirme programları da uygulanacaktır. Proje fonu Netherlands Organisation for Scientific Research tarafından sağlanmaktadır.
Projede yer alan diğer partnerler:
Clingendael | Netherlands institute of International Relations (Hollanda)
Human Security Collective (Hollanda)
Center for Democracy and Community Development (Filistin)
Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies (Mısır)
Strategic and Political Research Centre of the Salahadeen University (Irak)

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa ve Türkiye’de İltica Talep Edenler için Göç Ağı (Migration Network for Asylum-Seekers and Refugees in Europe and Turkey)

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” projesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımalarını, karşılıklı  bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise sözleşme makamıdır.
Mart 2016’da başlamış olan 14 ay süreli bu projenin amacı AB-Türkiye sivil toplum diyaloğu çerçevesinde Türkiye’de AB standartlarına uygun ortak bir göç politikası geliştirmesine katkıda bulunmaktır. AB tarafından desteklenen bu çok ortaklı projede IKU-GPoT merkezi bir rol oynamaktadır.  
Projede yer alan diğer partnerler:
Athens Network of Collaborating Experts – ANCE (Yunanistan)
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (Türkiye)
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (Türkiye)

Heybeliada Görüşmeleri: Kıbrıs Üzerine İkinci Yol Diplomasi Toplantıları

GPoT Merkezi kuruluşundan beri Kıbrıs meselesini gündemde tutan kurumların başında gelmiştir. Bu bağlamda GPoT Merkezi “Heybeliada Görüşmeleri” adı altında Kıbrıs’ın iki tarafından, Türkiye’den ve Yunanistan’dan karar alıcıları ve kanaat önderlerini düzenli olarak bir araya getirmektedir.

Toplantılar çoğunlukla basına kapalı olup Chatham House kuralları altında yürütülmektedir. En son on sekizincisi gerçekleştirilen toplantılar serisinin önümüzdeki faaliyet döneminde de devam etmesi planlanmaktadır. 

İsrail-Türkiye Siyasal Diyaloğu

İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (Mitvim) ve Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT Center) tarafından yürütülen İsrail-Türkiye Siyasal Diyaloğu projesi, Friedrich-Ebert-Stiftung tarafından desteklenmektedir.

Türkiye ve İsrail ilişkilerini olumlu şekilde etkileme umuduyla Mitvim ve GPoT Center 2012 yılında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonrasında iki kuruluş çok kanallı diplomasi toplantılarıyla iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmaya başladı. Bu kanal aracılığı ile her iki ülkeden uzmanlar, diplomatlar ve gazeteciler Ortadoğu’daki etkileyici değişimler üzerine fikir alışverişlerinde bulunuyorlar.

Mitvim Institute ve GPoT Center arasındaki işbirliği, periyodik olarak İstanbul ve Tel Aviv’de düzenlenen siyasal diyaloglardan oluşuyor. Bu diyaloglar özellikle diplomatik bağların azaldığı dönemlerde, önemli bir iletişim kanalı olduğunu kanıtladı ve düzenli olarak İsrail ve Türkiye basınları tarafından işlenmektedir.

Zorunlu Göç projesinde SSHRC Partnerliği

GPoT Center zorunlu göç projesinde partner olarak yer aldı. Proje üniversiteler, resmi kurumlar, uluslararası kurumlar ve sivil toplum yetkilileri ile Kanada, ABD, Avrupa, Türkiye ve Asya’da olmak üzere 7 akademik kurum ve bireyle ortak yürütülüyor.

The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) ile yürütülen projenin amacı zorunlu göçler için bir erken uyarı sistemi geliştirilmesi ve resmi kurumların uluslararası kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak daha geniş kapsamlı ve etkili bir müdahale mekanizması geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Kitap Projesi: Türkiye Büyükelçiliği Rezidansı, Washington, D.C.

Önceki ismi Everett House olan Türkiye Büyükelçiliği Rezidans binasının tarihi, Türkiye-ABD ilişkilerine dair pek çok olayı içinde barındırıyor.

Rezidans, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrinin yanı sıra Türkiye'nin ABD'ye atadığı ilk büyükelçilerden olan Mehmet Münir Ertegün döneminde jazz müziğinin gelişimi için de önemli duraklardan biri olmuştur.

GPoT Merkezi, Büyükelçi Mehmet Münir Ertegün'ün ölümünün 67. yılında imza attığı kitap projesiyle, Rezidans binasının bilinmeyen tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunmuştur. 

Türkiye ve Ermenistan Medyasında Karşılıklı Önyargı ve Tarafsızlık

Türkiye ve Ermenistan medyasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerini nasıl ele aldığını ve yapılan haberlerdeki önyargı ve tarafsızlığın değerlendirileceği proje Eurasia Partnership Foundation ve GPOT Birimi tarafından yürütülmektedir.

Proje sonunda çıkarılacak raporda yanlı haberlerin ikili ilişkileri ve her iki taraftaki kamuoyunu nasıl etkilediği ele alınacaktır.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Demokrasinin Geliştirilmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Orta Doğu'da Ortaklık Girişimi (MEPI) tarafından desteklenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Demokrasinin Geliştirilmesi projesi GPOT Birimi, Mısır'daki Ibn-i Khaldun Merkezi ve Katar'daki Arap Demokrasi Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Projeyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde demokrasinin mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceğine yönelik siyasi önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Proje süresince konunun uzmanları bölge ülkelerindeki demokratik gelişmeleri hukuk, anayasal çerçeve, parlamento seçimleri, siyasi partiler, sivil toplum ve medya başlıkları altında incelemektedir. Projeyle belirtilen altı alana ilişkin sorunların tanımlanması ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır.

Bu Proje, S-NEAAB-08-GR-CST08 hibesi çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı, Yakın Doğu Bürosu, Orta Doğu Ortaklık Girişimi Ofisi (Middle East Partnership Initiative – MEPI) aracılığıyla fonlanmıştır. MEPI, Orta Doğu’da ekonomi, siyaset ve eğitim alanlarındaki reform çabalarını desteklemenin yanı sıra, tüm bölge halkına (kadınlar ve gençler öncelikli olmak üzere) fırsat sağlamaya yönelik olarak, ABD tarafından gerçekleştirilmiş bir girişimdir. MEPI hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. www.MEPI.state.gov.
 


Son Güncellenme Tarihi
2016-11-18 17:24:06