border=  border=
Yönetim

Müdür: Prof.Dr. İlhan ULUSAN

Müdür Yardımcısı: Doç Dr. Hanife ÖZTÜRK

 

 

YÖNETİM KURULU 
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Prof. Dr. Turgut ÖZ
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK
Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Yard. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN
 
 
DANIŞMA KURULU 
Prof. Dr. Bahri ÖZTURK
Prof. Dr. Turhan ESENER
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK (Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Doç. Dr. Sevilay UZUNLU ( Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Saadet ARIKAN (Koç Ünv. Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Leyla BERBER KESER (Bilgi Ünv. Hukuk Fakültesi)
Murat PEKSAVAŞ (TÜSİAD Fikri Haklar Komitesi Bşk.)
Mustafa ALPER (YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği)
Alp SEVİNDİK (Araştırmacı İlaçlar Derneği AİFD)
Günay ŞAHİN (Kültür Bakanlığı Fikir ve Sanat Eserleri genel Müdür Yrd)
Hasibe IŞIKLI (Devlet Planlama Teşkilatı Fikri Haklar Bölümü)
Av. Elçim BERKAY (Micro Soft)
Av. Ertuğrul ONUR (Türkiye Coca-cola Hukuk Müşaviri)
Av. Işık SOYDAN (Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Hukuk Müşaviri)
Av. Bengü HALAVUT (Türk Bayer İlaçları Anonim Şirketi)
Fisun ŞAHİN (Lund Beck İlaçları)
Levent YAVUZ (Yargıtay 11. HD Üyesi)
Hülya ÇAYLI (Türk Patent Enstitüsü Eski Patent Dairesi Bşk.)
Uğur YALÇINER (Türk Patent Enstitüsü Eski Başkanı)
Erdoğan KARAMEHMET ( Türk Patent Enstitüsü Eski Başkan Yrd.)
Av. Erdem TÜRKEKUL
Av. İhsan TELLİOĞLU
 

Son Güncellenme Tarihi