border=  border=
Cehamer Seksiyonları

Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Mukayeseli Ceza Hukuku ve Kriminoloji bölümleri çeşitli seksiyonlara ayrılmıştır. Bu ayrımın nedeni, CEHAMER'in daha etkin bir şekilde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, kollokyum, seminer, workshop ve konferanslar düzenleyebilmesidir. Yapılan çalışmalar dergi ve kitap yayını olarak çıkarılacaktır.


Son Güncellenme Tarihi