border= border=
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı:

  Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uzm. Dr. Dilek Baykal tarafından yönetilmektedir. Dr. Dilek Baykal, 1993 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1999 yılında da Şişli Etfâl Eğitim Hastanesi’nden Aile Hekimliği uzmanlığını almıştır.

  İKÜ Ataköy Sağlık Birimimiz’ de bir uzman doktor, bir sekreter, her yerleşkede birer hemşire olmak üzere toplam 4 hemşire ve biri yarı zamanlı olmak üzere 2 psikolog hizmet vermektedir.

  Tüm Sağlık Birimlerimizde yıl boyunca tüm öğrenci ve çalışanlarımıza acil muayene ve müdahale, çeşitli şikâyetlerde ilaç desteği ve tedavisi, pansuman, tansiyon ölçümü, gerektiğinde de kan şekeri ölçümü ve EKG çekimi yapılabilmektedir. Sadece Ataköy kampüsü sağlık birimimizde Uzm. Dr. tarafından rutin muayene ve hasta değerlendirmesi yapılmaktadır. Lüzumlu hallerde ise hastalarımız bir süre gözlem odasında takip edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir. İsterlerse de bu işlemleri anlaşmalı hastanelerimizde indirimli olarak yaptırabilmektedirler. Ayrıca birimimiz bir laboratuvar ile anlaşmalıdır. Her türlü laboratuvar tetkiki uygun ücretle yapılabilmektedir.

  Sporcularımızın lisans raporları uzman doktorumuz tarafından verilmektedir. Her sene düzenli olarak lisanslı sporcularımızın sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

  Psikolojik danışmanlık birimimiz, öncelikle öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın bireysel, sosyal ve akademik gelişmelerine yardımcı olmayı, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara bu konularda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Gönüllülük esasına dayanarak, gizlilik içerisinde yürütülen bireysel görüşmeler, kişilerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerini kolaylaştıracak becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

  Birimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler; kişilerarası ilişkiler, kaygı ve depresyon, ayrılıkla başa çıkma, kayıp ve yas, stres, dikkat ve konsantrasyon, üniversite ve yurt yaşamına uyumun yanı sıra verimli ders çalışma ve zaman yönetimi gibi konularda sorun yaşayan bireylerin bu problemlerle ilgili bilgi sahibi olmasına ve başa çıkmak için yapabileceklerini öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

  Birimimizden, T.C İstanbul Kültür Üniversitesinin tüm öğrencileri, velileri(aileleri),tüm Kültür Üniversitesi çalışanları ve yakınları yararlanabilmektedir. Tüm bu hizmetler herhangi bir ücret almadan özveri ile yerine getirilmektedir. 

  *Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz


  Son Güncellenme Tarihi
  2017-07-20 14:17:59