border=  border=

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almıştır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeniden hazırlanan yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ve son hazırlanan yönetmelik 8 Şubat 2012 yılında 28198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

 
1999-2000 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, ilk olarak İnşaat Mühendisliği Yapı ve Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2000-2001 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans ve Mimarlık Yüksek Lisans Programları; 2001-2002 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; 2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programları ve 2008-2009  Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fizik Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
 
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı 2002 yılında, Matematik Doktora Programı 2003 yılında ve Mimarlık Doktora Programı 2013 yılında başlamıştır.
 
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde halen 17 dalda Yüksek Lisans ve 6 dalda Doktora öğretimi;
 
  • -Özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek
  • -Bilimsel ölçütlere mutlak uyum
  • -Evrensellik
  • -Saydamlık, titizlik
  • -Özgün düşünce ile çözüme odaklılık
  • -Paylaşımcılık
  • -İşbirliğini özendirmek
  • -Disiplinlerarası programlar geliştirmek
temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır. Doktora ve yüksek lisans programları aşağıdadır.
 

DOKTORA PROGRAMLARI

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı

 

Mimarlık Anabilim Dalı

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı

Fizik Anabilim Dalı

Mimarlık Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

 

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-21 12:29:00