border=  border=
http://sosyalbilimler.iku.edu.tr 
       
İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyonu, özellikle İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat, İletişim, Türk ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmaları özendirmek; aynı zamanda açtığı yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile üniversitenin topluma sunduğu eğitime katkıda bulunmaktır.
 
Prof. Dr. Uğur YOZGAT
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
 
DOKTORA PROGRAMLARI
                                                                
Hukuk Doktora Programı
  • Özel Hukuk
  • Kamu Hukuku
Hukuk Doktora Programı’nda, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk dallarında, karşılaştırmalı hukukta oluşan yeni gelişmeleri de içeren, teori ve uygulamaya yönelik bir eğitim ve öğretime yer verilmektedir. Üniversitemiz Hukuk alanında Doktora Programı açma yetkisi verilen ilk vakıf üniversitesidir.
 
İşletme Doktora Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Doktora Programı’nın temel hedefi nitelikli akademisyenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, Program’a kabul edilen öğrencilerin teorik bilgiyle donatılması ve araştırma odaklı çalışacak yeterliliğe sahip olmaları hedeflenir.

 
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı  

İnsanlarla dil denen araç vasıtasıyla iletişim kurulur. İletişimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için dilimizi eksiksiz bir biçimde öğrenmek ve öğretmek durumundayız. Bu amaçla Türk Dili ve Edebiyatının öğretilmesi ancak yetkin elemanların eğitim kadrosuna katılmasıyla gerçekleşebilir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programının hedefi de Türk Dili ve Edebiyatının bilgi ve becerisini en üst seviyede öğretmek, bu alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 
Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)
Özel Hukuk – Kamu Hukuku
Gerek Özel Hukuk gerekse Kamu Hukuku programlarında Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmalı olarak, hukuk uygulamasında yeni ortaya çıkan ya da önemi artan güncel konulara ve İnsan Haklarına ilişkin derslere yer verilmiştir.
 
Spor Hukuku Yüksek Lisans Programı (YÖK Onay Aşamasında)
 
İktisat-Yönetim Ekonomisi (Tezli - Tezsiz)
Küreselleşen dünya ekonomisinde son gelişmeleri içeren yönetim ekonomisi programında finans sistemleri, sermaye piyasaları, yabancı sermaye, büyüme, kalkınma, dış ticaret uygulamaları ve vergi ile küresel ekonomi politikaları gibi konular yer almaktadır. Ekonomilerin ve işletmelerin uluslararası ve ulusal boyutta ele alındığı yüksek lisans programımızda bilimsel ve kurumsal ilke ve yöntemler öğrencilerimize aktarılmaktadır. Yönetim Ekonomi programında uzmanlık alanları; Sermaya Piyasası, Uluslararası Ticaret, Bankacılık 
 
 
Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli - Tezsiz)
Karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır. Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programımızda;  para ve finans konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Programımız SPK lisanslama sınavına hazıtrlanmakta olan adayların ihtiyacını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir.
 
Üretim Ekonomisi ( Tezsiz)
Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı: dünta genelinde üretim teknolojileri ve üretim
sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla
birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır.
Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin  kalite ve miktarları ile ekonomilerini
her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kaıkınmadaki
önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Bu programın hedefi hedefi; üretim ekonomisi
alanında uzmanlaşmış mezunlar  ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. 
 
İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Programda, çevremizi saran imge ve göstergelerin çözümlenmesi amaçlanarak; göstergeleri etkili bir iletişim ortamı yaratmak için yaşama uyarlama yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir. Ayrıca, iletişim danışmanlığı kavramının özümsenmesi; reklamda ileti tasarımı; marka yönetimi ve kurumsal kimlik oluşturulması, etkili iletişim stratejileri geliştirme gibi konular ele alınmaktadır. Programda “Halkla İlişkiler” ya da “Reklamcılık” alanlarında uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır.
 
İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programıyla iletişim sürecindeki görüntü göstergelerin bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve sinema, televizyon, tasarım, fotoğraf çalışmalarıyla ilgili kuram ve uygulamaya yönelik çalışmaların irdelenmesi amaçlanmaktadır.
 
Sinema Ve Televizyon Yüksek Lisans Programı ( YÖK Onay Aşamasımda)
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında önerilen farklı yazınsal, eleştirel, kültürel ve toplumsal bağlamları vurgulayan konular aracılığıyla adaylara edebiyat, tiyatro, iletişim, çeviri, yayıncılık gibi kendi çalışma ve ilgi alanlarında çözüm üretmelerini sağlayacak bilgi donanımı, çağdaş kuram ve uygulama kazandırmayı ve adayları daha ileri düzeyde akademik çalışmaya hazırlamayı amaçlamaktadır.
 
 
 
İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz): Program, tercihen iş tecrübesi olan adayları, işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlararası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı ( Tezli-Tezsiz)
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, küreselleşen dünyada bilgiye her zaman kolaylıkla ulaşılabileceğini ve bu doğrultuda uzaktan eğitim yoluyla İşletmenin tüm fonksiyonlarına hakim nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Programda elektronik ortam yoluyla eşzamanlı ve eşzamansız yürütülen dersler sayesinde zamandan tasarruf edilerek bilgiye en kısa sürede ulaşmakla birlikte etkin bir öğrenme sistemi yürütülmektedir. Programımız hem akademik hem de iş dünyasından gelecek olan, işletme alanında araştırmaya ve kendini geliştirmeye açık olan tüm adaylara açıktır.
 
İşletme – Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz):
Programın amacı; katılımcıların kalite ve üretim yönetimi alanlarında uzmanlaşarak, küresel rekabeti anlayan ve bilen yönetici adayları olmalarına olanak sağlamaktır. Program ayrıca katılımcıların Avusturya’da akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun Avrupa Kalite Organizasyonu şemasına göre düzenlediği bir seminere katılarak Sistem Denetçisi ve Baş Sistem Denetçisi unvanlarını almalarına olanak sağlamaktadır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği  Yüksek Lisans Programı (Tezsiz):
 
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Lisans eğitimini farklı alanlarda tamamlamış  ve sanat yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenlere yönelik disiplinlerarası bir programdır. Sanat yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler sanatsal değerlendirme, gösteri tasarımı, sahne sanatları ve çağdaş sanat yönetimi alanlarında yetkinlik kazanarak mezun olurlar.
 
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Program kapsamında, ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş insana olan gereksinimi, geleceğin dilbilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve bu alanda üstün eserler verebilme yetisi konularındaki gereksinimlerinin, bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması hedeflenmektedir.
 
Rejisörlük Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 Rejisörlük Yüksek Lisans Programı; Tiyatro, Sinema-TV ve Sanat Yönetimi Programlarından mezun olan öğrencilere, kendi dallarında yüksek lisans yapma olanağı kazandırmaktadır.  Ayrıca çeşitli lisans programlarından mezun, gösteri tasarımı ve sahne sanatları    alanınıda rejisör olarak çalışmayı düşünen kişileri uzmanlaştırmayı hedeflemektedir.
 
Avrupa Birliği Etütleri (Tezli)
Avrupa Birliği Etüdleri Programının; öğrencilerin AB kurumlarında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde, Dışişleri Bakanlığı’nda ve şirketlerin AB departmanlarında başarıyla çalışmalarını sağlayacak bilgilerle donatılmasının sağlanmasıdır. Programın içeriği; AB’nin tarihi, işleyişi kurumların özellikleri ve Türkiye ile ilişkilerinin niteliğinin anlaşılmasıdır. Eğitim dili İngilizce olan programda, ayrıca; AB, NATO ve BM Cenevre ofisinin ziyaret edileceği bir gezi planlanmaktadır.
 
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz):
Günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program; diplomasi ağırlıklı olup, dersler; alanında uzman akademisyenlerin, emekli diplomatların ve gazetecilerin koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Programın amacı, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktadır. Eğitim dili İngilizce olan programda ayrıca; AB, NATO ve BM Cenevre ofisinin ziyaret edileceği bir gezi planlanmaktadır.
 
Endüstri ve Örğüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Yaşadığımız yüzyılda değişim ve gelişimin dinamosu olan işletmeler artık insan kaynaklarını etkili
kullanabildikleri oranda rekabet avantajı yakalayabiliyorlar. İnsan kaynaklarının etkili kullanımı ise çalışma yaşamında ‘homoekonomikus’ yaklaşımından “sosyal kapital” anlayışına evrilen insana bakışta,farklı
disiplinlerin birikimlerinden yararlanmayı gerekli kılıyor.İstanbul Kültür ÜniversitesiPsikoloji Bölümü, 2012-2013 eğitim öğretim güz döneminde, çeşitli disiplinlerin çalışma yaşamı ile ilgili kuram ve uygulamalarını bir potada erittiği geniş ders programı ve deneyimli akademik kadrosu ile sizlere hizmet vereceği, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek lisans programını başlatmış bulunuyor. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma,analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir program. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlıyor.E/Ö Psikolojisi programına     insan kaynaklarında çalışan ya da çalışacak olan psikoloji mezunları da dahil olmak üzere
herkes; insanla çalışan tüm yöneticiler ve yönetici adayları; teknik konularla ilgili kariyer yapan ya da yapacak
olan, ancak insanı tanımanın işinde kendini daha başarılı kılacağını öngören mühendisler,mühendis adayları, insan bakışta yeni deneyimler kazanmak isteyen işletmeciler katılabilirler.

Lojistik Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz):

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezli):

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezli) Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, lisans derecesini tamamlamış tüm adaylara açıktır. İletişim, sinema ve televizyon alanlarında ve bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere uzanan bir yelpazede kuram ve uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla “yüksek lisans” derecesini kazandırmayı hedefleyen bir program amaçlanmaktadır. Sinema ve Televizyon Lisans Programı bir CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği) üyesidir. Bu bağlamda üye sinema okullarının lisansüstü eğitime ağırlık vermeleri CILECT’ın öncelikleri arasında yer almaktadır. Sinema ve Televizyon Bölümü kadrosunda ve Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yakın disiplindeki öğretim üyeleri ile sinema ve televizyon sektörünün çeşitli alanlarında görev alacak profesyonelleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2018-03-26 15:38:00