border=  border=

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Dekan

 

Sevgili gençler,

Üniversitemizin henüz yeni kurulmuş olan Mimarlık Fakültesi, 1998'de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi içerisinde doğan ve 15 yıldır gelişerek faaliyetini sürdüren Mimarlık Bölümünü bünyesine alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Mimarlık Lisans Programı, ulusal akreditasyon kurulu MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından 2010 yılında üç yıl için akredite edilmiş, 2014 yılında, 3. yılında Özelleşmiş Değerlendirmeli 6 yıl akreditasyona hak kazanmıştır. Mimarlık Bölümü gibi Fakülte bünyesi içerisinde açılacak yeni bölümlerin de ulusal ve uluslararası akreditasyon kurullarının ortaya koyduğu nitelikleri karşılaması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, nitelikli bir öğretim kadrosuna sahip olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış mimarlık okulları ile kurulmaya çalışılan bağlantıları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında daha geliştirmek, mezunlar ve diğer dış paydaşlarla güçlü ilişkiler kurarak, öğrencilerin burs, staj ve iş bulmaları konusunda özlenen ortamları oluşturmak diğer amaçlarımızı oluşturmaktadır. 

Fakültemiz, içinde bulunduğu kurumun temel misyonu yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere insanlığı geliştirmeyi hedefleyen çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek adamları yetiştirmek; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. İnsanlığı yükseltmek için yeni bilgiler üreterek gelecek nesillerle aktarmak Mimarlık Fakültemizin görevleri arasında yer almaktadır.

Özetlemeye çalıştığım böyle bir misyonu ve amaçları olan ve her şeyden önce eğitimin kalite güvencesini temel hedef edinmiş bir fakültenin öğrencisi olmanın ayrıcalığını yaşamanız dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım.


Son Güncellenme Tarihi
2017-11-16 17:35:09