border=  border=

İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, çağdaş teknolojileri kullanan, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mühendisler ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 1997’de kurulmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren  23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanan 2011/2105 sayılı karar ile İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kurulmuş, Fakültemizin adı İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), akreditasyon amacıyla ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programlarının ders planlarını, akademik kadrolarını, araştırma faaliyetlerini, öğretim süreçlerini ve fiziksel altyapılarını değerlendirmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri, 2014 yılında bu değerlendirmeden geçerek, akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

 

2017-2018 Akademik Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 16 profesör, 11 doçent, 19 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi, 12 mühendis ve 3 kimyager olmak üzere toplam 80 öğretim elemanı ve 2594'e ulaşan lisans öğrencisi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim dili Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği lisans programlarında İngilizcedir. İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim dili Türkçe olan İnşaat Mühendisliği lisans programı da öğretime başlamıştır. Öğretim programları, problem çözme becerisi, tasarımı yeteneği ve mühendislik çalışmalarında sıkça rastlanan karmaşık olayları yönetebilme becerisi kazandıracak biçimde düzenlenip, uluslararası standartlar gözetilerek güncelleştirilmektedir. Bu amaçla temel bilim, mesleki bilgi ve beceri ve kültür dersleri programlarda dengeli biçimde yer almaktadır.
 
Başarılı öğrencilerimiz, öğrenimlerinin 3. yarıyılından başlayarak İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Çift Ana dal programlarına katılabilirler. Bu olanağın yanı sıra, dileyen öğrencilerimiz için ilgi duydukları alanlarda  İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Yandal öğrenimi olanağı sağlanmaktadır. Başarılı öğrencilerimiz isterlerse, yüksek lisans programlarından ders alarak alan bilgilerini derinleştirme ve lisansüstü çalışmalara hazırlanma olanağından yararlanabilmekte ve son sınıfta aldıkları lisansüstü dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırılabilmektedir.
 
Öğrencilerimizin Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir ya da iki dönem öğretim olanağı sağlayan LLP/ERASMUS Programından yararlanabilmesi için 2001’de lisans programları derslerinin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemi (ECTS) ile eşdeğerliliği sağlanmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm lisans programlarımız yeniden düzenlenerek güncellenmiş, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen Bologna Sürecine uyumlu hale getirilmiştir.


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-02 11:18:16