border= border=
Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı

  Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.

  Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

  Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

  Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;

   

  • Mevcut kaynaklar ile satın alınması,
  • Depolanması ve dağıtılması,
  • Kayıt işlemleri,
  • Tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri,

  Bütçe tasarılarının planlanması ve uygulanması dahil olmakla beraber; tahakkuk ve ayniyat ile ilgili işlemler ile mali konular ile ilgili diğer hizmetler daire başkanlığımızın faaliyet alanı içindedir.


  Son Güncellenme Tarihi
  2018-01-02 19:07:23