border= border=
Yaz Öğretimi

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.

Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri yardım dokümanı için tıklayınız.
Yaz Öğretimi Ders Seçimi yardım dokümanı için tıklayınız. 

 

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

 • İlgili ders üniversite yaz öğretiminde açılmamış olması,
 • İlgili dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • İlgili yaz öğretimi döneminde kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem diğer yükseköğretim kurumunda alınan dersler en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptırırlar.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Üniversitemiz ilgili Fakülte/MYO Yaz Öğretimi Koordinatöründen alınan ön başvuru formu

Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Ücretler

17 Haziran 2017 itibariyle, Hazırlık sınıfı için Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye hazırlık sınıfı yaz öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 16 Haziran 2017 tarihi itibariyle, Üniversite içinden öğrenciler Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü oluru ve Akademik Danışman onayı ile, Üniversite dışından gelen öğrenciler Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü oluru  ve ÖİD Başkanlığı onayı ile kayıt yaptırabilir.

Ders Paylaşımı: Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 16 Ağustos 2017 mesai saati bitimine kadar Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilen yerde, saatte ve ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.

Yaz Öğretimi Kredi Başına Ücret Bilgisi

 • 2016-2017 Dönemi (KDV Dahil)
  Kredi Başına Ücret          = 610,00 TL/Kredi (KDV Dahil)   

İngilizce Hazırlık Yaz Okulu Ücretleri

 • 2016-2017 Dönemi (KDV Dahil)
  İngilizce Hazırlık Yaz Okulu     = 5.750,00 TL (KDV Dahil)

%100 YÖK Burslu öğrencilere %50 indirim,

%75 ve %50 YÖK Burslu öğrencilere %25 indirim yapılmaktadır.


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-04 14:14:54