border= border=
İş Sağlığı ve Güvenliği

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

TC İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerleşkelerde yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi ve takip edilmesi amacı ile kurulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak, takip etmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına ait yıllık plan hazırlamak ve uygulamak.
 • Çalışma ortamına ait Risk Analizi yapmak.
 • Çalışma ortamına ait Acil Durum Eylem Planını hazırlamak. Acil durum bina boşaltma tatbikatlarını yapmak.
 • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimlerini vermek.
 • Çalışma ortamında gözlemler yapıp, tespit edilen aksaklıkları işverene bildirmek ve sonrasını takip etmek.
 • Çalışma ortamına ait düzenlemelerde gerektiğinde görüş bildirmek.
 • Çalışma ortamında yer alan ekipman ve cihazların yönetmeliklere uygun periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin yapılmasını sağlamak.
 • İşyerinde olabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları tanıları hakkında değerlendirme yapmak, gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak. Bu hususta gerekli düzeltici / önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için diğer bölümlerle işbirliği içinde olmak.
 • Yukarıda yer alan işleyişlere ait dokümantasyonu oluşturmak, arşivlemek.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereğince yapılması gereken çalışmaları yerine getirmek.

 

Sorumlular

Cumhur Gültekin (İş Güvenliği Uzmanı (A) / Jeofizik Mühendisi)

Uzm. Dr. Dilek Baykal (İşyeri Hekimi)


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-20 16:08:36