border=  border=
Mütevelli Heyet

Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER (Başkan)


1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Kültür Koleji’nde, Ortaöğrenimini Robert College’de tamamladı. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Daha sonra California State University’de “Eğitim Yönetimi” konusunda yükseklisans öğretimi gördü. Bu üniversitede Matematik branşı asistanlığı yaptı. California’daki çeşitli okullarda yönetim çalışmalarına katıldı. Kültür Fen Lisesi’nde Matematik öğretmenliği ve müdürlük görevlerinde bulundu. Kültür Koleji’ndeki çalışmalarını, 2002 yılından itibaren Kültür Okulları Genel Müdürü olarak sürdüren Bahar Akıngüç Günver, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü’nde “Doktora” yapmış olup tez çalışması “Aile İşletmeleri” adı ile kitap olarak yayınlanmıştır. Yaşadıkça Eğitim dergisinin yayın yönetmeni olan Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı'dır.

 

Ful AKINGÜÇ ÖVER (Başkan Yrd.)


1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kültür Koleji’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi, 1979’da İşletme-İstatistik lisansı aldı. Londra’ya giderek Control Data Institute’de Bilgisayar ve Programlama konusunda lisansüstü eğitimi gördü. NCR Bilişim Sistemleri A.Ş. firmasında üç yıl süreyle Sistem Destek ve Programcılık Bölümü’nde çalıştı. Kültür Koleji’nin Eğitim ve Yönetim Bilgisayar Sistemi’ni kurarak, Bilgi İşlem Merkezi’ni oluşturdu. 1998 yılında öğretime açılan Kültür 2000 İlköğretim ve Anaokulu’nun kuruluş çalışmalarını yürüttü. 2000 yılından beri ‘Türkiye Özel Okullar Birliği’ nde Yönetim Kurulu üyesi ve son 2 yıldan beri de Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak Türk Eğitim Sisteminin gelişmesi, daha nitelikli bir yapıya kavuşması için görev üstlenmiştir.
Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra Kurulu Üyeliği/Başkanlığı, gibi görevleri üsltlenmiş olup halen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yrd. olarak  görevini sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Erhan GÜZEL (Rektör)

 

Lisans (1977), yüksek lisans (1981) ve doktora (1987) eğitimini İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. 1978’de (İ.Ü.F.F.) Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Merkezi’nde Matematikçi unvanıyla 10 yıl görev yaptı. Bu dönem içinde Fransa-Nice’de Ecole D'Ete de CIMPA’da (1983) ardından Department de Mathématiques-Université de Nice’de (1984) Araştırmacı olarak çalıştı. 1988 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent unvanını aldı. Fransa’da Department de Mathématiques Université de Caen’da Misafir Öğretim Üyesi olarak (1991) görev yaptı. 1995 yılında Profesörlük unvanını aldı. İ.Ü.F.F. Matematik Bölümü’nde 2010 yılına kadar kariyerine devam ettikten sonra. 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) Matematik-Bilgisayar Bölümü akademik kadrosuna katıldı. İKÜ’deki akademik kariyeriyle birlikte FEF bünyesinde Fakülte Kurulu Üyesi (2010-2016) ve Dekan (2012-2013) olarak görev yaptı. 2010’da Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2012’de Rektör Yardımcısı unvanını aldı. İKÜ Mütevelli Heyetinin 20 Haziran 2016 tarihli toplantısında alınan kararla Rektörlük görevine seçildi. 7 Kasım 2016 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararla, Vekil Rektör unvanıyla göreve başladı. Prof.Dr. Erhan Güzel, 2 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla  İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör’ü olarak atandı. İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Erhan Güzel’in; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde araştırma makalelerinin yanı sıra popüler bilim dergilerinde de; akademik kültür, yükseköğretim, bilim, matematik; matematiğin bilim, sanat, spor gibi yaşamın farklı alanlarıyla ilişkisini ele alan yazıları yayınlanmaktadır. 

 

Doç. Dr. Cüneyt YÜKSEL (Üye)


1 Ocak 1970'te Mardin'de doğdu. Baba adı Mehmet Edip, anne adı Fatma'dır. Öğretim Üyesi; İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi'ni üstün başarıyla bitirdi. Harvard Ü. Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Stanford Ü.'de ikinci yüksek lisansını ve uluslararası hukuk alanında da doktorasını tamamladı. Harvard 'da araştırma görevlisi, Stanford'da araştırma ve öğretim görevlisi ve Maryland Ü. Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Washington, DC'de uluslararası avukatlık; birçok ülke hükümetine, çok uluslu şirketlere hukuk ve yönetim danışmanlığı yaptı. Boğaziçi Ü. İİBF'de yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Hukuk, ekonomi, siyaset, AB ve devlette reform ve etik alanlarında birçok bilimsel eseri yayınladı. Stanford'un "Başarı Ödülü" ile 2003'te en başarılı mezun seçilerek "Harvard Özel Başarı Ödülü" aldı. Halen Harvard Mezunlar Derneği Avrupa Başkanlığı görevini yürütüyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Arapça ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP' den Mardin milletvekili seçilmiştir. 

 

Ataman YILDIZ (Üye)


1938 yılında Merzifon’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu. 1964-1974 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanlığı; 1974-1980 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı’nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı; 1980-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığı; 1981-1994 yıları arasında Özel Sektörde Mali Danışmanlık (Ülker Grubu ve baraj ve yol inşası yapan yabancı şirketler); 1994-1997 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Ataman Yıldız, halen Family Finans Kurumu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi'dir.

 

Mümin Cengiz ULTAV (Üye)


26 Şubat 1950 yılında Eskişehir’de doğdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Opsiyonu Lisans ve Lisansüstü derecelerine ve Hollanda Philips International Institue Diploma derecesine sahiptir. Türkiye’de Bimsa ve İnfo firmalarında ve yurt dışında Dornier System GmbH’da teknik ve yönetim görevleri aldıktan sonra, NCR firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Sun Microsistemler A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalıştı. Aynı dönemlerde Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri verdi. 1995 yılından bu yana Vestel Elektronik A.Ş. yönetim takım çalışmalarının içinde yer almakta ve halen Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP kuruluşu için Vietnam’da danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları Derneği Kurucu Üyesi ve Microcoft’un Çözüm Geliştirme Disiplini konusunda sertifikalı danışmanıdır.

 

Em. Tuğg. İdris KORALP (Üye)


14 Kasım 1948 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da, lise öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi’nde yaptı. 30 Ağustos 1968 tarihinde Kara Harp Okulu’ndan Topçu Subayı olarak, 1983 yılında da Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademileri’nden mezun oldu. Bir yıl süre ile Alman Silahlı Kuvvetler Dil Okulu’nda ve Goethe Enstitüsü’nde Almanca eğitimi aldı. İki yıl süre ile Bern Askeri Ateşeliği görevinde bulundu. 1997 yılında Tuğgeneral rütbesi alarak, 34 yıllık askeri meslek hayatını 2002 yılı sonunda tamamladı. Emekli olduktan sonra Kültür Okulları Genel Koordinatörlüğü görevine başlayarak, aynı zamanda Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. 2006-2008 yılları arasında Kaya Turizm ve Yatırım Holding Yönetim Kurulu Danışmanlığı ile 2008 yılında Bakırköy Sağlık, Eğitim, Kültür ve ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Bakırköy Sağlık, Eğitim, Kültür ve ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı devam etmekte olup İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi'dir.

 

Aziz Aykut DEMİRAY (Üye)


2 Ağustos 1954 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Blimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nü bitirdi. Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Türkiye İş Bankası kariyeri 32 yıl sürdü ve bankadan 13 Nisan 2011 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak ayrıldı. Banka'daki çalışmaları sırasında, gruba dahil bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu kapsamda; İş-Net A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, İş Bank GmbH-Almanya ve Arap-Türk Bankası A.Ş. kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. MasterCard Avrupa yönetim kurulunda ülkemiz bankacılık sektörünün temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Forbes Türkiye dergisinin yayın danışma kurulunda yer almaktadır. Para Yöneticileri Derneği ile TÜSİAD üyesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli toplantılarda Türkiye Ekonomisi, fon yönetimi ve bankacılık konularında konferanslar veren Demiray, iki çocuk babasıdır.


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-06 14:32:58