border=  border=
Tarihçe

2016-2017

2016-2017 öğretim yılında İstanbul Kültür Üniversitesi; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında akla ilk gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmek adına önemli adımlar attı. Eğitim sektöründe 20 yılı geride bırakan İKÜ’de rektörlük görevine Prof. Dr. Erhan Güzel atandı. Yükseköğretim Kurulu’ndan Sağlık Bilimleri Fakültesi açma izni alındı ve bu yapı altında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü açıldı. Geniş eğitim öğretim skalasına Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni de katan İKÜ, mevcut bölümlerinde de çağımız koşul ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yaparak; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnşaat Teknolojileri programını öğrencilerle buluşturdu. Bu gelişmelerin yanında öğrencilerinin eğitim süreci ve sonrasındaki yaşam kalitesini arttırmak ve kurumun uluslarası arenada tanınırlığını arttırmak adına da önemli adımlar atıldı. Öğrencilere yükseköğrenim hayatlarının ilk gününden itibaren yaşam boyu her alanda yardımcı ve destek olacak Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun ve Danışma Birimi kuruldu. Ülke ve uluslararası kuruluşlarla çok yönlü işbirlikleri yapıp, bilimsel ve kültürel zenginlikleri paylaşarak; akademik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlamak ve bu yolla İKÜ’nün uluslararası düzeyde talep ve kabul gören bir üniversiteye dönüşmesinde rol oynayacak olan Uluslararası İlişkiler Birimi’ni de hayata geçirildi. İKÜ’de ayrıca 2016-2017 öğretim yılı içinde Teknoloji Proje Destek Birimi (TPDB) ile Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (İKÜ-KAD) faaliyetlerine  başladı.

 

2015-2016

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yapı Yüksek Lisans Programı’nı (İngilizce) açan İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret (İngilizce) ve Girişimcilik; Mimarlık Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce); Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ise Çizgi Film ve Animasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Yeni Medya ve İletişim Bölümlerinin açılması hususunda kuruluş onayı almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Fizik Bölümleri, genç bilim insanlarının araştırmalarının desteklendiği 2015-2016 BAGEP Burs Ödülü’nün sahibi olmuştur. PROSteel Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na katılarak İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil eden Mimarlık Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri birincilik ödülüne layık görülmüştür. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin akreditasyon süreleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) ara değerlendirmesi sonucunda uzatılmıştır.

 

2014-2015

Fiziksel kapasitesi ve konaklama konforu yükseltilen yurtlarını Çobançeşme’deki yeni binasına taşıyan İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğrencilik Yaşamı ile Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Birimlerini kurmuştur. İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Moda Tasarımı (İkinci Öğretim), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeyse Optisyenlik önlisans programlarını açan İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde de öğrencileriyle buluşmuştur. 2014-2015 Akademik Yılı’nda Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün ismi Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programı açılmıştır. TÜBİTAK ULAKBİLİM’in SCI kayıtlı dergilerde yer alan makale ve atıf sayıları üzerinden yaptığı değerlendirmeleri neticesinde İstanbul Kültür Üniversitesi, “Biyolojik Psikoloji” alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’de birinci sırada yer almıştır. İnovasyon ve girişimcilik alanındaki fikirlere destek vermek amacıyla kurulan Ön Kuluçka Merkezi (fİKÜr) çalışmalarına başlamıştır.

 

2013-2014

Disiplinlerarası eğitim anlayışıyla tasarlanan Özelleştirilmiş ÇAP Uygulamasını 47 öğrenciyle başlatan İstanbul Kültür Üniversitesi, Erasmus ağı kapsamında 24 Avrupa ülkesinde anlaşmalı program sayısını 210’a yükseltmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi’ni, Eğitim Fakültesi ise ilk etkinliği olan “Dijital Çağda Teknoloji: Eğitim ve İnsan” başlıklı uluslararası sempozyumunu düzenlemiştir.

 

2012-2013

Rektörlük görevini Prof. Dr. Dursun Koçer’den devralan Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin dördüncü rektörü olarak göreve başlamıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik ve Matematik-Bilgisayar Bölümleri uluslararası entegrasyon için önkoşul olan ulusal kalite güvence ve değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında FEDEK akreditasyonu almıştır. YÖK’ten Mühendislik Fakültesi bünyesinde Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri Bölümü'nün kuruluş iznini alan İstanbul Kültür Üniversitesi, ders kredilerinin Avrupa ülkeleriyle denkliğini belgeleyen ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve DS etiketlerini almıştır.

 

2011-2012

15. yılında Eğitim ve Mimarlık Fakültelerinin açılış izinlerini alan İstanbul Kültür Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’nu da kurmuştur. İşletmecilik Meslek Yüksekokulunda Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi ve Hava Lojistiği, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ise Uçak Elektroniği ve Çocuk Gelişimi programlarını açmış, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, Türkçe Öğretim Birimi kurulmuştur.

 

2010-2011

Yüzde yüz sanallaştırdığı bilgi sistemleri ve teknoloji altyapısıyla eğitim anlayışına yeni bir boyut kazandıran İstanbul Kültür Üniversitesi, uzaktan eğitim ve ders yönetim sistemi CATS (Computer Aided Training and Educational Services) projesinin pilot çalışmalarını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyete sokmuştur. Bologna Süreci Kriterleri üzerine çalışmalarını tamamlayan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Uluslararası Tanıtım ve Yabancı Öğrenci Birimi de çalışmalarına başlamıştır.

 

2009-2010

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin çalışmalarıyla sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren İstanbul Kültür Üniversitesi, İETT işbirliğiyle “Şoförlerin Öfke Kontrolü Eğitimi”, İŞKUR işbirliğiyle “İşgücü Geliştirme Meslek Kursları” programlarını gerçekleştirmiştir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürüten İKÜ AR-GE Merkezi de YÖNVER projesine başlamıştır.

 

2008-2009

Prof. Dr. Dursun Koçer, rektörlük görevini Prof. Dr. Tamer Koçel’den devralarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nin üçüncü rektörü olmuştur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kuran İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Yerleşkesini de eğitime açmıştır. 2008-2009 Akademik Yılında toplam öğrenci sayısı 6 797, akademik personel sayısı ise 569’a yükselmiştir.

 

2007-2008

Sekizinci defa devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda İklimlendirme ve Soğutma Bölümü, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Grafik ve Reklamcılık, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programlarında ilk defa öğrencileriyle buluşmuş, Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur.

 

2006-2007

Kuruluşunun onuncu yılında yedinci kez devlet desteğine layık görülen ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümü’nü kuran İstanbul Kültür Üniversitesi, kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan 750 kişilik izleyici kapasitesine sahip Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’ni açmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji Bölümlerinde ilk defa öğrencileriyle buluşan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 6 903’e, toplam mezun sayısı ise 3 677’ye yükselmiştir.

 

2005-2006

Altıncı kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümünü kurmuş ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), Dış Politika Platformu, KOBİ Danışma Birimi ile Beyin Dinamiği ve Karmaşık Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezini kurmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin toplam öğrenci sayısı 6 476’ya, akademik kadro sayısı 554’e, toplam mezun sayısı ise 2 773’e ulaşmıştır.

 

2004-2005

Prof. Dr. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ikinci rektörü olarak göreve başlamıştır. Beşinci kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Matematik Doktora Programını açmıştır.

 

2003-2004

Dördüncü kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde Fizik, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde ilk kez öğrencileriyle buluşmuş ve Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Kız Öğrenci Yurdu Şirinevler Yerleşkesinde hizmet vermeye başlarken, Mühendislik ve Mimarlık ile Sanat ve Tasarım Fakülteleri de Şirinevler Yerleşkesine taşınmıştır.

 

2002-2003

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üçüncü kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Doktora Programı ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İnşaat Doktora Programını açan ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

 

2001-2002

İstanbul Kültür Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı zenginliği, eğitim kalitesi, geniş burs uygulamaları ve bilimsel yayınlarıyla bir kez daha devlet desteğine layık görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı, Sanat Yönetimi, İletişim Sanatları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde ilk kez öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şirinevler yerleşkesindeki yeni binaya taşınmıştır. Meslek Yüksekokullarında Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Radyo-TV Yayıncılığı, Bilgisayar Donanımı ve Elektronik Ticaret programları kurulmuştur.

 

2000-2001

İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik ile Fen-Edebiyat Fakültelerinden ilk mezunlarını veren İstanbul Kültür Üniversitesi, ilk kez devlet desteğine layık görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrencileriyle buluşan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

 

1999-2000

Meslek Yüksekokullarından ilk mezunlarını veren İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’nde ilk defa öğrencileriyle buluşmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümü’nde, Meslek Yüksekokullarındaysa Turizm Rehberliği ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programlarını açan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 1210’a, akademik personel sayısı 154’e yükselmiştir.

 

1998-1999

1998-1999 Akademik Yılı’ndan itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile Meslek Yüksekokulu’nda ise Turizm İşletmeciliği ve Endüstriyel Elektronik Programlarında eğitim hizmeti vermeye başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 585’e, akademik personel sayısı ise 90’a ulaşmıştır.

 

1997-1998

İstanbul Kültür Üniversitesi, Kurucu Rektörü Prof. Dr. Dr. Hc. Önder Öztunalı tarafından “Kamu Tüzel Kişiliğine” sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. İlk akademik yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) Fakülteleriyle Meslek Yüksekokulları (İşletmecilik ve Bilgisayar Programcılığı) Programlarında eğitim vermeye başlamıştır.

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-11 15:57:27