border= border=


  Prof.Dr. Dursun KOÇER
  Prof.Dr. Dursun KOÇER

  e-posta: d.kocer@iku.edu.tr

  Tel: +90 (212) 498 4323

  Öğrenim Durumu:
  Lisans: Matematik-Fizik İstanbul 1967
  Doktora: Astrofizik İstanbul 1974

  Ünvanlar:
  Doçent 1979
  Profesör 1988
  Doçent unvanını aldığı tarih: 1979

  Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
  Türk Matematik Derneği
  Türk Fizik Derneği
  Türk Astronomi Derneği
  International Astronomical Union

  Yönetilen Lisansüstü Tezler:
    Yüksek Lisans Tezleri

  • Ayten Demiray:
   “HD 73709 Yıldızının Spektrel Analizi”.
   Marmara Üniv. (1984-1985)
  • Canan Oral:
   “The Spectroscopic Analysis of Mercury-Manganese Star Phi Herculis”.
   Boğaziçi Üniv. (1987-1988).
  • Filiz Kınalı:
   “Astronomik Seyir”.
   İstanbul Üniv. (1990-1992).
  • Tuba Koktay:
   “Be Yıldızları “.
   İstanbul Üniv. (1991-1992).
  • Ayşegül F. Teker :
   B Yıldızları ve 2.Del Yıldızının Atmosfer Analizi.
   İstanbul Üniv. (2001-2002)

    Doktora Tezleri

  • Hasmet Bölge:
   “HD 43378 (2 Lyn) Yıldızının Atmosfer Analizi ve Spektral Sınıfının Belirlenmesi”.
   İstanbul Üniv. (1989-1991).
  • Hülya Çalışkan:
   “Normal ve Özel A Yıldızlarının Spektrum Sentez Tekniği ile Atmosfer Yapılarının İncelenmesi”.
   İstanbul Üniv. (1991-1995).
  • Tuba Koktay:
   “CNO Özelliği Gösteren Güneş-tipi Cüce Yıldızların Spektroskopik İncelenmesi”
   İstanbul Üniv. (1995-1999).
  • Berahattin Albayrak:
   “Deneb Yıldızının Tayfsal Analizi”. 2. Danışman.
   Ankara Üniv. (1996-99)

  Ulusal Makaleler:

  • A Simple Approximation Method for Computing Radial Wave Functions and ItsApplication to the Calculation of the Dipole Absorption Oscillator Strengths.Koçer, D., Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serie C, Vol. 39, 169-187, (1976).
  • The Sunspot Observations Made in 1975.Koçer, D., Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serie C, Vol. 45, 187-203,(1980).
  • Metallic-line Stars in Praesepe Open Cluster:Model Atmosphere Analysis and Abundances.Koçer, D., Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serie C, Vol. 45, 9-27 ,(1980)
  • The Experimentel Solar Curve of Growth for Fell with Different Sets of Oscillator StrenghtsAvcıoğlu, K., Bolcal, Ç., Koçer, D., Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serie C, Vol. 46, 39-53, (1981)
  • The Experimentel Solar Curve of Growth for Neutral and Single Ionized TitaniumThrough Different Oscillator Strength Sets.Avcıoğlu, K., Bolcal, Ç., Koçer D., Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serie C, Vol.46, 135-150, (1981).
  • The Experimental Curve Growth for CrI and CrII with Different Sets of Oscillator Strengths.Avcıoğlu, K., Bolcal, Ç., Koçer, D., Review of Faculty of Science, University ofIstanbul, Serie C, Vol. 47, 23-30,(1982).
  • Atmospheric Study of He-Weak Star 36 Lyn. HD 79158.Avcıoğlu, K., Bolcal, Ç., Koçer, D., Bulletin of the Technical Universityof Istanbul, Vol.37, No:1,81-90, (1984).
  • Line Identification in the Spectrum of 36 Lyn.Bolcal, Ç., Koçer, D., Özkan, T., Review of Faculty of Science,University of Istanbul of Istanbul, Serie C, Vol. 49, 21-30, (1984)
  • Model Atmosphere Abundances Analysis of the He-Weak Star 36 Lyn.Koçer,D., Bolcal,Ç., Gölbaşı, O., Sağlamsaatçi,M., Turkish Jurnal of Physics and Astrophysics, Vol. 11, No:3 266-272, (1987).
  • The Elemantal Abundances Analysis of 53 Cam (HD 65339) in the Optical Region.Koçer,D., Bolcal,Ç., Gölbaşı,O., Ataç,T., Sağlamsaatçi, M., Bulletin of The Technical University of Istanbul, Vol.40, No:4, 723-730, (1987).
  • Istanbul University Science Faculty Image and Data Processing Center.Bolcal,Ç., Koçer,D., Denizman, L.,Tr.J.of Physics18, 1023-1026, (1994). · National Space Data Center for Turkey.Denizman, L., Özel,M.E., İnce, F.,Yıldırım, H., Koçer,D.,Tr. J. of Physics, 19, 1329-1334, (1994).
  • The Oscillator Strengths for Li-Isoelectric Sequence.Ç.Bolcal, D.Koçer, H.Bölge, A.Girgin ,Review of Faculty of Science, University of Istanbul, Serice C, Vol 59, 9-23 ,(1994).

  Uluslararası Makaleler:

  • The Metal-Weak AO III Star Alpha Draconis.Adelman, S.J., Bolcal,Ç., Koçer,D., İnelman,E., Publ.Astron.Soc. of Pasific, Vol. 99, No:612, 130-137, (1987).
  • Optical Region Elemantal Abundances Analyses of B and A Stars:VII. The Metallic-Lined Star 32 Aquarii.Koçer,D., Bolcal,Ç., İnelman,E., Adelman,S.J., Astron. And Astrophys. Supp. Ser., Vol.70, 49-56, (1987).
  • A Model Atmosphere Analysis of HD 25823.Bolcal,Ç., Koçer,D., Düzgelen, A., Astrophysics and Space Science, Vol. 139, 295-304,(1987)
  • The Spectroscopic Analysis of Am Star HD 73730.Koçer,D.,Bolcal, Ç., Sağlamsaatçi,M.,Düzgelen,A.,Astrophysics and Space Science, Vol.149, 273-286,(1988).
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms-VIII.The Normal F Main Sequence Stars Thetea Cygni and lota Piscium.Adelman, S.J., Bolcal,C., Hill. G., Kocer. D.Mon. Not. R. ast. Soc. Vol.252,329-333, (1991).
  • A Model Atmosphere Analysis of Ap Star HD 26385.Bolcal,Ç., Koçer, D., Koktay, T.,Güzel, T.,Astrophysics and Space Science, Vol.185,237-247, (1991)
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms - IX The Metalic –Lined Stars 15 Vulpeculea and 32 Aquarii.Bolcal,Ç.,Koçer, D.,Adelman, S.J., Mon. Not. R. ast. Soc., Vol.258,270-276, (1992).
  • On the Further Observations of Be/Shell Star V Aql.Denizman,L., Koktay, T.,Saygaç, T., Ak,T.,Koçer,D.,Astrophysics and Space Science, 222, 191-203 ,(1994).
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms –XVI.The Normal F Main Sequence Stars Sigma Bootis, Alpha Cygni and Iota Piscum, and the Am Star 15 Vulpeculae and 32 Aquarii.Adelman. S.J., Çalışkan, H., Koçer, D., Bolcal, Ç., Mon.Not.R.Ast.Soc.288, 470-500 , (1997).
  • Elemantal Abundance Analyses with DAO spectrograms – XXI. The Hot Metallic-line Stars 60 Leonis and 6 Lyrae.Adelman S.J, Çalışkan H., Çay. T., Koçer D., Tektunalı H.G., Mon.Not.R.ast.Soc., 305, 591-601 ,(1999).
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms-XXIII.The SuperficiallyNormal Stars 28 And (A7 III) and 99 Her (F7 V).Adelnan S.J, Çalışkan H, Koçer D, Hamami İ, Tektunalı H.G, Mon.Not.R.ast.Soc., 316, 514-518 ,(2000).
  • On the Variability of A6 to F9 Supergiants.Adelman S. J., Çay İ.H., Çay T., Koçer D.IBVS, Number :4947, (2000).
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms- XXV. The Superficially Normal B and A Stars Alpha Dra, Tau Her, Gamma Lyr and HR 7926.Adelman S.J., Çalışkan H, Koçer D, Kablan H, Yüce K, Engin S.,Astron.& Astrophys. 371 , 1078-1083, (2001)
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms XXVI. The Superficially Mormal Stars Gamma Serpentis (F6V) and 101 Herculis (A7V).Çalışkan H, Adelman S. J, Çay T, Çay İ.H, Tektunalı H.G., Koçer D, Teker A.Astronomy and Astrophsics ,394, 187-192, (2002).
  • A Spectroscopic Atlas of Deneb (A2 Iae) ll 3826-5212.Albayrak B., Gulliver A.F., Adelman S.J., Aydın C., Koçer D. (2003).Astronomy and Astrophysics, 400, 1043-1049.
  • Elemental Abundance Analyses with DAO Spectograms.XXVII. The Superficially Normal Stars theta And (A2 IV), epsilon Del (B6 III), epsilon Aqr (A1.5 V) and iota And (B9 V).Koçer D., Adelman S.J., Çalışkan H., Tektunalı H.G., Gulliver A.F. (2003)Astronomy and Astropyhsic, 406, 975-980.

  Ulusal Bildiriler:

  • Li İso-elektrik Dizisi için Osilatör Şiddetlerinin “Quantum Defect” Metodu ileHesaplanması.Koçer, D., (1971), Kepler Sempozyumu, İ.Ü.Astronomi Kürsüsü.
  • Of Yıldızlarında P Cygni Tipi Çizgilerden N ve C Bolluğunun Belirlenmesi.Stalio,R., Koçer, D., Bolcal,Ç., Kızıloğlu,Ü.,V.Ulusal Astronomi Toplantısı,(1986) Ankara,Üniv.Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
  • Omicron Pegasi Özel Yıldızının Atmosfer Analizi.Koçer.D, Bolcal.Ç, Sağlamsaatçi.M.VI.Ulusal Astronomi Kongresi, (1988).Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İzmir.
  • Absoprsiyon Osilatör Şiddetlerinin Güneş Spekrumundan İtibaren Hesaplanması.Bolcal.Ç, Koçer.D, Güzel. T, Koktay .T, Akman.E.VII. UlusaL Astronomi Kogresi (1990).İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İstanbul
  • 32.Aqr ve 15 Vul Metal Çizgili Yıldızların Atmosfer Analizi.Bolcal.Ç, koçer.D,Adelman.S.J.VIII.Ulusal Astronomi Kongresi (1992).İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Malatya.
  • Be/Shell Yıldızı V923 AQL nın Yeni Gözlemleri.Denizman,L, Ak.T, Koktay.T, Saygaç.A.T, Koçer. D. IX.Ulusal Astronomi Kogresi, (1994)ODTÜ Fizik Bölümü , Ankara.
  • Normal ve Özel F Tipi Yıldızların Spektrum Analizi.Çalışkan.H, Adelman.S.J, Bolcal.Ç, Koçer.D.X. Ulusal Astronomi Kongresi, (1996).Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü,İstanbul.
  • Bir Süperdev olan Alpha Cygni (A2Iae) nin Atmosferi.Albayrak.B, Aydın.C, Koçer.D, Adelman.S.J. XI. Ulusal Astronomi Kongresi, (1999)
  • Cumhuriyet Türkiyesi’nde Astronomi Biliminin 75 yılı ve Yeni Ufuklar.Koçer.D.Türkiye’de Bilim Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998):Son 25 Yılın Değerlendirilmesi ve Yeni Ufuklar Sempozyumu.1998.Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.(2000)
  • Fen Eğitimi İçin Bir Model: Bilgi Teknolojisi Destekli Astronomi Eğitimi.Gülseçen.S, Gülseçen. H, Koçer.D.1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi teknolojileri Sempozyumu.(1999).Uludağ Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Bursa.
  • Sekiz Yıllık Temel Eğitimde Astronomi Eğitimi ve Öğretimi.Koçer D., Gülseçen S. Fen ve Matemetik Öğretimi Sempozyumu, 05-06.Haziran.1998.Kültür Koleji.(2001)Kültür Koleji Yayınları, 57-70.
  • Fen Bilimleri Çerçevesinde Astronomi Eğitim-Öğretimi.Koçer.D, Tunca.Z, Gülseçen.H, Gülseçen.S, Limboz.F.V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Sempozyumu. (2002).ODTÜ , Eğitim Fakültesi, Ankara.
  • 101 Her Yıldızının Tayfsal Analizi.Teker.A, Koçer.D, Adelman.S.J, Çalışkan.H, Tektunalı.G, Çay. M.T, Çay.İ.XIII. Ulusal Astronomi Kongresi, 02 - 06 Eylül 2002 .Akdeniz Üniversitesi, Antalya.Toplantı Kitabı, 96, 2003.
  • 95 Leo (A3V) Yıldızının Tayfsal Analizi.Teker.A, Koçer.D, Adelman.S.J.XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos - 04 Eylül 2004, Erciyes Ünivesitesi, Kayseri. Toplantı Kitabı, (2004), (baskıda).

  Uluslararası Bildiriler:

  • The Experimental Curve Growth in Function of Different Sets of Oscillator Strengths.Gökdoğan, N., Avcıoğlu, K., Koçer, D., Compendium in Astronomy,97-103, Edit. By E.G. Mariolopoulus et al., Reidel Pabl. Comp.,(1982)
  • The Metallic-Lined Star 32 Aquarii.Koçer, D., Bolcal,Ç., Adelman, S.J., “Upper Main Sequence Stars with Anomalous Abundances”, IAU Coll. No:90, 455-457. D.Reidel Publ. Comp., (1986)
  • Model Atmosphere Abundances Analysis of Hot Metallic-Lined Star O Peg.Koçer,D., Bolcal,Ç., Sağlamsaatçi,M. , Elemental Abundances Analyses”, 38-41. Editors:S.J.Adelman and T.Lanz.Publ. by the Institut d’Astronomie de I’Universite de Lausanne. (1987).
  • Elemental Abundances of Sharp-lined Metallic-lined and Comparable Normal Stars.Koçer,D.,Adelman, S.J.,Bolcal,Ç.,Hill,G.,IAU Coll. 138 “Peculiar Versus Normal Phenomena in A-Type an Related Stars”, Edit. Dworetsky, M., Castelli, F., Faraggiana, R., Astron.Soc.of the Pacific Conf.Series, Vol.44, 213-217. (1993).
  • Multiwavelength Spectroscopy of Herbig Be Star HD200775.Denizman,L., Koktay,T.,Koçer,D.,Eker,T.,Hack,M., The Nature and Evolutionary Status of Herbig Ae/Be Stars, Amsterdam,ASP Conf Series, Vol.62, 119-123, (1994).
  • A Preliminary Analysis of The Sharp-Lined A3V Star 95 Leo”, Teker, A., Kocer, D., Adelman, S.J., “The A Star Puzzle” IAU Symposium No. 224 Toplantı Kitabı, (2004) editörler: J. Zverko, W.W. Weiss, J. Ziznovsky & S.J. Adelman

  Diğer Yayınlar:
  Aurelie Near-Infrared Spectral Atlas of Binary Stars.Denizman,L., Gülseçen,H., Saygaç, T.Editors: Koçer, D., Özel, M.E., TÜBİTAK, Marmara Research Center, Space Technologies Department. Technical Report 18, MRC-STD 94/2 , (1994).

  Yönetim Görevleri:

  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (3.8.1974-3.6.1975)
  • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi(25.07.1985-18.7.1988)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü (28.12.1988-13.3.1991)
  • İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (19.9.1990-19.3.1991)
  • İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (19.3.1991-19.3.1997)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı (13.3.1991-21.3.1997)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1.4.1991-11.5.1997)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi(19.5.1991-26.1.2000)
  • TÜBİTAK-MAM Uzay Bilimleri Bölümü Proje Yöneticisi (21.4.1992-11.5.1994)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanı (5.12.1994- 5.12.2000 )
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı (26.1.1995-26.1.2001)
  • TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Yönetim Kurulu Üyesi(6.11.1995- 6.11.2005 )
  • Türk Astronomi Derneği Dernek Başkanı (16.11.1996-05.12.1998)
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yardımlaşma ve Geliştirme Derneği Başkanı (1997-1999)
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi(11.12.2002- )
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (11.12.2002- )
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Birliği 6.ÇP İrtibat Noktası (2003- 2007)
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (04.10.2004 - )* Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (01.09.2006 - )

   

   


  << TÜM KADROMUZ

  Son Güncellenme Tarihi