border= border=

  Tek Ders Sınavları Hakkında

  Akademik Takvimde 18 Ağustos 2017 olarak ilan edilen ancak yaz öğretiminde İKÜ de açılmayan dersleri  diğer üniversitelerden alan öğrencilerin ders aldıkları Üniversitelerin Yaz Öğretimi sınav takviminin gecikmesi nedeni ile öğrenci mağduriyetini gidermek üzere Tek Ders Sınavı 5 Eylül’e ertelenmek durumundadır.  

  Öğrencilerin talep etmesi durumunda, talep sahibi olan öğrencilerin mağdur olmamaları için  18 Ağustos 2017 günü tek ders sınavı düzenlenecektir.

   

   

  BAŞVURU KURALLARI

  1. İlgili dersi daha önce almış ve yarıyıl sonu sınavına girilmiş olmalıdır.
  2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez.
  3. Mezuniyet için tek ders sınavı, dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilir.
  4. Mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 22 Ağustos 2017 tarihi Saat: 17.00’ye kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
  5. 22 Ağustos2017 tarihi Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaktır.
  6. Tek ders sınavları 05 Eylül 2017 günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir.

  << TÜM HABERLER