border= border=

  Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR*

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

  Çalışma alanları:  Anayasal Vergilendirme ilkeleri, Gelir Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi), Vergi Ceza Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Bilanço Hukuku

  Üniversite : (1986-1990) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Alexander von Humboldt Stiftung bursiyeri (2004, 2010)

  EATLP üyesi (2005-)

  İstanbul Barosu avukatı (1992-)

  Eserleri ve akademik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.fundabasaran.net

   

  << TÜM KADROMUZ