border= border=

  Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK

  Öztürk, Denizli’nin Kızılhisar ilçesinde doğmuş 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş ve bu fakülteyi dereceye girerek bitirmiş ve 31 Ocak 1977 tarihinde mezun olduğu fakültenin Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Kürsüsüne asistan olarak alınmıştır. Öztürk, 1984 yılında yardımcı doçent olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine girmiştir. Öztürk, 1983 yılında, Heidelberg Hukuk Fakültesinde hazırladığı “ Suç Muhakemesi Hukukunda Gaiplik” konulu tezi ile doktor; 1989 yılında Freiburg Max-Planck- Enstitüsünde yazdığı Kovuşturma Mecburiyeti (Hazırlık Soruşturması) konulu tezi ile doçent; 1994 yılında da, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku başlıklı eseri ile profesör olmuştur. Öztürk, Mayıs 1993- 25 Aralık 1995 tarihleri arasında DEÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 25 Aralık 1995- Haziran 1997 tarihleri arasında da (15 ay süre ile) DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü yapmıştır. 1994 de Viyana Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışan; 1996’da Avrupa Organize Suçlulukla Mücadele Grubu Üyesi olan ve aynı yıl Leipzig- Trier- İzmir ve Giessen Hukuk Fakültelerinin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalları arasında sürekli ve somut bir işbirliğinin oluşturulmasına öncülük eden, 2002, 2003 ve 2004 yılında Giessen Justus Lİebig Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışan, Çocuk Suçluluğu konusunda oluşturulan Avrupa Birliği projesinde İKÜ’ni temsil eden, İKÜ, Leipzig ve Giessen Hukuk Fakülteleri arasında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında genç ceza hukukçularını ve insan hakları hukukçularını destekleme programını kuran, Yeni Türk Ceza Kanunlarının hazırlanmasında katkı yapan, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak 2006 yılına kadar üç yıl süreyle çalışan ve İKÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku öğretim üyesi olan Öztürk’ün çok sayıda yayını ve bilimsel çalışması bulunmaktadır.

   
   
  << TÜM KADROMUZ