border=  border=

    Prof.Dr. Atilla ALTOP

    1960 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini  1977 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, aynı yıl başladığı İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden 1981 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında “Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta” konusundaki tezi ile yüksek lisans öğrenimini, 1987 yılında da “Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi” isimli doktora tezinin başarılı bulunması ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1993 yılında “Bankaların Verdikleri Banka Bilgilerinden Dolayı Hukuki Sorumlulukları” isimli çalışması ile doçent, 2001 yılında “Yönetim Danışmanlığı (Management Consulting) Sözleşmesi isimli çalışması ile profesör olmuştur. Aralık 1982-Eylül 2001 arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda, sırasıyla araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapmıştır. Kasım 2001’de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör olarak çalışmaya başlamıştır. Ekim 2004-Ekim 2005 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Altop, 15 Temmuz 2006 tarihinden beri Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör olarak çalışmaktadır. Doçentlik çalışmaları için izinli olarak Almanya’da bulunduğu 1991 yılı içerisinde, 1990-1991 yaz yarıyılı ve 1991-1992 kış yarıyılında misafir öğretim üyesi olarak Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermiştir. 1997 yılında üç ay süreyle ABD.’nin Washington DC. şehrindeki Georgetown Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalar yapmıştır. 1998-2004 yılları arasında Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlamak üzere kurulan Komisyon’da görev yaptı. Almanca ve İngilizce bilen Prof. Altop, evli ve 15 yaşında bir kız babasıdır.

    << TÜM KADROMUZ